Styret og ledelsen i G Travel Norge har siden utbruddet av Covid -19 pandemien arbeidet med å finne en løsning på selskapets akutte finansielle problemer. Omsetningen i G Travel Norge ble vesentlig redusert "over natten" og en rekke tiltak er forsøkt iverksatt for å sikre redde virksomheten. Dessverre har det vist seg at til tross for permitteringer og  kostnadskutt har hverken statlige støtteordninger eller forsøk på å skaffe ekstern kapitalisering ført fremt.

Styret besluttet derfor å begjære oppbud og konkurs ble åpnet 3. juli. Advokat Leif Petter Madsen i Wikborg Rein Advokatfirma AS er oppnevnt som bostyrer.

Det er viktig å presisere at alle franchisene driver videre, og er ikke påvirket av konkursen i G Travel Norge AS. Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor om det er noe du lurer på.

Vi takker våre kunder og forretningsforbindelser for et langt og godt samarbeid.