Vårt medlemskap i Reisegarantifondet er en økonomisk beskyttende garanti for deg som kunde som kjøper en pakkereise, dersom reiser blir innstilt, avbrutt eller som følge av konkurs. Skulle for eksempel forsinkelser på deler av flystrekningen gjøre at du ikke rekker neste fly og arrangement være seg cruise el, er det vårt ansvar å få deg til destinasjonen/reisens hovedmål.

Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør av reiser. Vi gjør oppmerksom på at det for enkelte type reiser, for eksempel gruppereiser vil gjelde andre vilkår enn det som gjelder i våre generelle reisevilkår. Vilkår for din reise vil bli informert om ved bestilling/bekreftelse. 

Såfremt ikke annet fremgår av Reisevilkårene, er det reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser, Pakkereiseloven, som gjelder ved kjøp av pakkereiser. Unntak fra lovens virkeområde, § 2 punkt c, vil generelt være gjeldende for våre kunder.

Loven gjelder ikke pakkereiser og sammensatte reisearrangementer som:

a) varer kortere enn 24 timer og ikke omfatter innkvartering over natten

b) tilbys eller formidles leilighetsvis på et ideelt grunnlag og kun til en begrenset gruppe reisende, eller

c) kjøpes på grunnlag av en generell avtale mellom næringsdrivende om kjøp av forretningsreiser.

Kunde som bruker den innkjøpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med offentlig virksomhet, forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke påberope seg rettigheter han ellers måtte ha etter Lov om pakkereiser.

INNHOLD:

Bestilling FLY - betingelser Plikter
Kontaktopplysninger  - Innsjekkingstider Kundens plikter
Informasjon til den reisende  - Bagasje Arrangørens plikter
Reisens pris mv.  - Flytider Rettigheter
Endringer i priser, ytelser mv.   - Flypriser og skatter Arrangørens rett til å avlyse reisen
Betaling  - Rabatter for barn Arrangørens hevingsrett
Pass, visum og vaksinasjoner   - Rebekreftelser Kundens rett til heving (annullering)
Reiser til eller via Nord Amerika   - Navn på flybilletter Mangler
Forbehold   - Spesielle ønsker Klagerett
Reiseforsikring   - Reise med rullestol Klagefrist
Avbestillingsbeskyttelse   - Unnlatelse av oppmøte             Erstatning
Medisin   - Separate flybilletter              Tvister
Reisedokumenter   - Dobbeltbestillinger  
Avbestilling   - Endringer  
Refusjon av ubenyttede billetter   - Avbestilling og refusjon  
Uteblivelse, ubenyttede ytelser   - Reklamasjoner  
Force Majeure og uforutsette hendelse   - Flyselskapenes ansvar  
Begrenset ansvar    
Formidling av hotell og leiebil    
Spesielle vilkår for G Travel Getaway Fotball    

 

 

Bestilling

Bestilling kan gjøres via mail, telefon, i våre byråer eller via vår webside. Kunden får tilbud via epost eller direkte i byrået, og det er kundens plikt å sjekke at bestillingen er i.h.ht til deres ønsker og forespørsel samt at alle navn er korrekte i.h.ht til hva som er skrevet i passet.

Omfanget av bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt i tilbud og bestilling. Ved vurdering av hva som er avtalt tas det utgangspunkt i utstedte reisedokumenter, samt hva som eventuelt er lovet fra arrangørenes side i skriftlige dokumenter i forbindelse med tilbud/bestilling, eller i form av markedsføring, program dersom dette forefinnes for aktuell reise. Dersom det er en programfestet bestilling og arrangørene vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transporten, hotellet mv., må dette bekreftes skriftlig. Det samme gjelder dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelser, utflukter eller lignende.

Det er kundens plikt å informere G Travel dersom noen i reisefølget har annet enn norsk pass, slik at vi kan undersøke eventuelle visumkrav.

 

Kontaktopplysninger

G Travel sender bekreftelser og dokumenter pr epost, eller dette gis til kunden i byrå. Alle endringer eller annen viktig informasjon sendes utelukkende pr mail. Det er kundens ansvar å opplyse korrekt navn, mobiltelefonnummer og epost adresse. G Travel fraskriver seg ansvar for eventuelle feil i reisedokumenter der ikke reisebekreftelsen når frem pga. feil navn og telefonnummer. Dette gjelder også om kunden har oppgitt feil epost adresse, mottaker har eks. brannmur eller spam-filter som blokkerer levering, en full epost konto samt endring av mailadresse som G Travel ikke er informert om.

Informasjon til den reisende

Ved bestilling eller ved oversendelse av reisedokumenter (hvis det skjer samme dag), skal kunden gjøres oppmerksom på følgende forhold:

 • Hvilke ytelser som inngår i prisen, arrangørens navn og kontaktinfo, samt reisens pris.
 • Vilkår for reisen, spesielle og generelle, og hvor de er å finne.
 • Bestemmelser for betaling og avbestilling.

Reisens pris mv.

Kunden vil i hvert enkelt tilfelle bli informert om hva reisens pris omfatter. Utgifter til pass, visum, vaksinasjoner, forsikringer, reise med kjæledyr, spesialutstyr, overvekts bagasje ol, er med mindre annet er nevnt, ikke omfattet av prisen og ansvaret og kostnaden påfaller kunden.

I tilfelle av prisøkninger, for eksempel grunnet økte brennstoffomkostninger, valutakurser ol, vil
G Travel ta kontakt med kunden pr epost. Kunden vil deretter få en frist til innbetaling av reisens merkostnad. Reisebyråytelser er generelt ikke momsbelagte, men hvor dette er tilfelle, angis prisen inkl. moms. Alle priser er totalpriser inkl. skatter og avgifter.

Endringer i priser, ytelser mv.
Prisene baserer seg på gjeldende priser, skatter, avgifter og valutakurser pr. bestillingsdato. G Travel tar forbehold om eventuelle prisøkninger som måtte tre i kraft etter dette tidspunktet. G Travel vil varsle kunden om økning senest 14 dager før avreise. Dersom prisøkningen er på mer enn 10 % gir dette kunden rett til å heve kjøpet og få hele reisens pris refundert. Kunden har frist for å fremsette krav om annullering 3 dager fra varsel er mottatt. Frist for å melde annullering skal fremgå skriftlig i varslet om prisøkningen. Eventuelle flybilletter, hotell eller andre tjenester som kunden har bestilt hos andre enn G Travel har vi intet ansvar for.

Betaling

Bestillingen av en reise, eller påmelding til en gruppetur er bindende for den kunden når muntlig eller skriftlig bestilling har funnet sted. Reisen må være betalt innen de frister som er gjeldende for aktuell bestilling. Dette er ofte kort tid etter bestillingen er gjort. For noen type reiser, påmeldingsturer o.l. vil det måtte betales inn et depositum for reisen. Betingelser for betaling vil bli informert om ved bestilling.

G Travel tilbyr kunden å tegne en avbestillingsbeskyttelse mot sykdom e.l. Denne vil ikke refunderes ved en eventuell avbestilling.


Pass, visum og vaksinasjoner

Kunder som ikke har norsk pass, må opplyse om dette ved bestilling. Opplysningene
under gjelder for norsk pass.

Kunden er forpliktet til å sørge for å ha med gyldig pass og eventuelt visum på reisen. Pass er eneste legitimasjon som er gyldig for nordmenn i alle land. Et pass som utløper i løpet av reisen er ugyldig. Til de fleste land kreves det at passet ved innreise er gyldig 6 måneder etter hjemreise. Visse land krever transitt-visum for mellomlanding/flybytte, samt at noen land krever visum for å reise inn i landet. Gjeldende visumregler for norske statsborgere finnes på Utenriksdepartementets hjemmeside www.landsider.no. Dersom du ikke er norsk statsborger ber vi deg kontakte det enkeltes land ambassade eller konsulat.

G Travel har egen visumavdeling og kan være behjelpelig med visumsøknader, ta kontakt med oss på visa.no@gtravel.no eller ring 52 85 88 65. Har ikke kunden norsk pass vil kunden måtte kontakte sitt lands ambassade, konsulat, samt en vaksinasjonsklinikk for å sjekke gjeldende regler. Dersom kunden unnlater å opplyse om at den innehar utenlandsk pass, har ikke arrangøren noe ansvar for de følger evt. manglende innreisedokumenter, visum, vaksinasjoner osv. dette vil kunne medføre.

Om barn under 18 år skal reise sammen med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, alene, eller om foreldrene/foresatte har et annet etternavn enn barnet, merk at noen land krever en skriftlig godkjennelse fra foresatte. For mer informasjon, vennligst kontakt ambassaden for det aktuelle landet.

 
Alle kunder plikter å søke opplysninger vedrørende vaksinasjoner som er påkrevd og anbefalt for reisen, og i.h.ht til egne vaksiner. Visse områder i verden krever spesielle vaksinasjoner i forkant og i god tid før du reiser. Visse vaksiner må tas i omganger med flere måneders mellomrom. For mer informasjon søk kontakt med lege eller se www.fhi.no.

 

Reiser til eller via USA/Nord Amerika
For reise til USA/Nord Amerika kreves maskinlesbare pass for visumfrie innreise for ferie – og forretningsreisende som ikke skal være i landet i mer enn 3 måneder. Kravet gjelder også ved kun flybytte. Alle reisende, også barn, må ha eget pass for visumfri innreise/gjennomreise.

Alle reisende må forhånds registrere seg på internett før avreise. Innreisetillatelsen er gyldig i 2 år og gjelder flere innreiser: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
Den 8.sep 2010 innførte USA en ny innreiseavgift. Avgiften på 14 USD betales med kort og kreves inn samtidig som man registrerer seg gjennom ESTA.

Ved avreise anbefales det å møte opp i god tid. Innsjekkingsskranker stenger opptil 2 timer før flyavgang, pga. sikkerhetskontroll.


Forbehold

G Travel tar forbehold om eventuelle feil og endringer av priser samt opplysninger gitt i prislister, programmer, kataloger og websider. Det samme gjelder eventuelle feil og mangler i priser og informasjon fra våre samarbeidspartnere som er videreformidlet av oss i god tro. G Travel tar også forbehold om arrangørens eventuelle endringer og kanselleringer av reiser bestilt via oss. Dersom slike endringer forekommer vil kunden bli kontaktet.

Så lenge reisedokumentene ikke er utstedt kan det forekomme endringer på den endelige prisen på grunn av valutakursendring, økning i drivstofftillegg med mer. Vi anbefaler derfor at reisedokumentene utstedes så tidlig som mulig.


Reiseforsikring

G Travel anbefaler på det sterkeste å tegne en reiseforsikring, som bl.a. dekker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling av sykdom, hjemtransport og tap eller skade på bagasje. En helårsforsikring vil som regel dekke både avbestillings- og reiseforsikring. Spør oss så hjelper vi deg.

Kunden er ansvarlig for at reise- og avbestillingsforsikringer er i orden. Alle som reiser i Europa bør ha med seg Europeisk helsetrygdkort. Les mer om hva det innebærer og hvordan du bestiller det https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort.


For kunder som reiser i jobbsammenheng, eller som planlegger og utføre arbeid av en eller annen art underveis, anbefales å undersøke om forsikringen deres omfatter dette, og uansett så bør en dekkende forsikring tegnes. Uten relevant forsikring kan det være ekstremt dyrt å bli syk i utlandet hvis reiseforsikringen ikke dekker sykdoms- og eventuelle hjemtransport omkostninger. En forsikring bør også inneholde dekning for ansvar, da den reisende ved alminnelige uhell i utlandet kan være utsatt for meget store krav for person og skade. Undersøk derfor alltid dine forsikringsforhold nøye før avreisen.

Om du allerede har en reiseforsikring, sjekk dette med ditt forsikringsselskap.

Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelsen dekker kostnader forbundet med avbestilling grunnet uforutsett sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, reisefølge, hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det vanskelig for den reisende å gjennomføre reisen. Dekning og vilkår ifølge forsikringsselskapets regler.

Avbestillingsbeskyttelse må kjøpes samtidig med reisen, ikke etter. Individuelt tegnet avbestillingsforsikring i forbindelse med helårs reiseforsikring dekker ikke alltid avbestilling av gruppereise. Se polisens vilkår for dekning.

De fleste kredittkort har innbakt reiseforsikring som dekker avbestillingsomkostninger og G Travel oppfordrer alle sine kunder om å sette seg nøye inn i hvilke reiseforsikringsregler som gjelder for kredittkortet som benyttes ved bestilling. Om legeattest ikke sendes inn, eller dersom avbestillingen skyldes andre årsaker, trer ordinære avbestillingsregler i kraft.


Medisin

Euforiserende (narkotiske) stoffer er i stort sett alle land, også i Norge, underlagt regler om kontroll. Det betyr at du ikke fritt kan innføre eller besitte legemidler, hvor slike stoffer inngår. Når du reiser til et annet land har du selv ansvar for å undersøke hvilke legemidler med euforiserende stoffer du kan medbringe. Dersom du må ha med slike medisiner anbefaler vi at du snakker med et apotek eller lege. Disse kan opplyse om din aktuelle medisin krever medisinattest dit du skal reise. Attesten fås på apoteket og inneholder alle nødvendige opplysninger, denne gjelder dog maks 30 dager. Ta med pass og reisedokumenter når du henter attest.


Du vil fortsatt kunne reise fritt med normale legemidler til eget bruk, f.eks. hodepinetabletter, giktmedisin m.m. uten euforiserende stoffer. Regelverket for hvor mye legemidler du kan ha med for eget bruk varierer fra land til land. Du må alltid være forberedt på å kunne dokumentere eierskap til reseptbelagte legemidler. Dette kan være kopi av resept, eller originalemballasjen fra det norske apoteket. Legemidler bør som hovedregel oppbevares i originalemballasjen fra produsenten. Ytterligere informasjon kan finnes på Statens legemiddelverk http://www.legemiddelverket.no og Helse- og omsorgsdepartementets http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421.

 

Reisedokumenter

Alle flybilletter utstedes elektronisk (e-ticket) for billettløse reiser. Disse sendes kunden pr epost.
I tilfeller hvor elektroniske billetter ikke er mulig å få, vil flyselskapet utstede papirbilletter på flyplassen. G Travel anbefaler at denne bekreftelsen medbringes på flyreisen. Hotell- og leiebilvouchere, forsikringspolisenummer og andre reisedokumenter sendes til deg sammen med bestillingsbekreftelsen på epost og skal medbringes på reisen. Charterbilletter sendes hjem til deg direkte fra arrangøren hvis ikke annet er oppgitt ved bestilling.

 

Avbestilling

Betingelser for avbestilling/endring av kundens reise oppgis ved bestilling. G Travel gjør oppmerksom på at noen leverandører tolker en endring på en reise som avbestilling med påfølgende ny bestilling.

Ved avbestilling av en reise som defineres som en pakkereise, vil man måtte forholde seg til reglene for hver enkelt reisekomponent. Se for øvrig vilkår for pakkereiser.

 

Gruppereiser og påmeldingsturer:

Med avbestilling/endring av grupper menes enhver avbestilling/endring, uansett når den gjøres, som medfører at gruppens størrelse kommer under 10 personer eller fører til nødvendige endringer i programmet. Regler for avbestilling og endringer oppgis ved bestilling, og eller i reisens program. Dersom ikke annet er oppgitt gjelder følgende regler:


a) Ved avbestilling innen 60 dager før avreise, kan reisen avbestilles mot et gebyr.
b) Ved avbestilling 60 – 30 dager før avreise, tilbakebetales ikke depositum.
c) Ved avbestilling 30 – 14 dager før avreise, beregnes 50% av reisens totale kostnad.
d) Ved avbestilling under 14 dager før avreise, kan hele reisens kostnad bli belastet.

NB! Ved avbestilling av gruppereiser og påmeldingsturer påløper et gebyr på
kr 1500,- pr person per avbestilling uansett avbestillingstidspunkt, og avbestillingsårsak.
For eventuell flybillett og landarrangement er det de til enhver tid gjeldende regler hos våre underleverandører som gjelder, dette være seg flyselskap, agenter og andre.

Spesielle regler gjelder ved avbestilling ved sykdom. Avbestillingsbeskyttelse/forsikring refunderes ikke ved avbestilling. Det kan gjelde egne regler ved avbestilling av flybilletter.

Det vil for alle typer reiser alltid være regler som er sendt i forbindelse med bestilling som er gjeldende dersom de er avvikende fra de generelle

 

Refusjon av ubenyttede billetter

G Travel følger våre leverandørers betingelser ved refusjon for ubenyttet fly/hotell /leiebil/ landarrangement. Kunden vil bli informert om betingelsene ved bestilling.

 

Uteblivelse, ubenyttede ytelser.

Dersom den reisende uteblir ved avreise/hjemreise, eller er forhindret fra å reise pga. manglende billetter, gyldig pass, visum eller andre dokumenter, har arrangøren rett til å beregne seg reisens fulle pris. Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller, og reisens pris er basert på at to eller flere personer disponerer samme rom eller leilighet, har arrangøren rett til å ta tillegg for de resterende personer i henhold til gjeldende priser. På samme vis kan ekstrasengsrabatt trekkes tilbake. Hvis kunden uteblir fra anførte transporter eller på annen måte unnlater å utnytte de ytelser som er bestilt, kan det ikke kreves godtgjørelse for de ubenyttede ytelser.

Arrangøren kan ha fastsatt andre avbestillingsregler når reisens karakter gjør det rimelig. Betingelser for kundens reise blir informert med bestilling/bekreftelse.

 

Force Majeure og uforutsette hendelser

Force majeure, dvs. nødstilfeller, slik som naturkatastrofe, krig, voldelige tilløp, terrorisme, revolusjon, myndighetsbeslutninger, brann, oversvømmelse, eksplosjon, tåke eller dårlig vær, streik, lockout, boikott, embargo, blokade o.l. anses å være utenfor både G Travel og våre reisearrangører eller flyselskapenes kontroll.

G Travel og våre partnere på arrangør siden, være seg flyselskap, hotell eller andre, er ikke ansvarlig for noen feil eller forsinkelser i sine skyldigheter som er et resultat, direkte eller indirekte, fra noen omstendighet som er utenfor dets umiddelbare kontroll.

G Travel er agent for flyselskaper og det er deres ansvar alene at selve transporten utføres korrekt. Vi har således ikke noe ansvar for kontraktsmessig leveranse av de formidlede tjenester. I tilfelle flystreik eller andre streiker som påvirker flyreisen, kan reisebyrået eller flyselskapet være behjelpelige med endring av reservasjonen. Dette kan dog først skje idet streiken er en realitet og utelukkende ifølge flyselskapets retningslinjer. Er en streik varslet, og altså enda ikke trådt i kraft, er det på den reisendes egen regning dersom man allikevel ønsker å endre eller annullere en reservasjon.

G Travel kan ei heller holdes ansvarlig for utenforstående hendelser, eller hendelser påført av tredjepart. For eksempel forsinkelser pga. veiforhold, bagasje som ikke kommer frem, endring i flyselskapets ruteplaner osv. Ved slike hendelser skal den reisende rette henvendelsen til aktuelt selskap som er ansvarlig for transporten.

På bakgrunn av dette kan G Travel ikke holdes økonomisk ansvarlig for utlegg eller konsekvenser force majeure eller uforutsette hendelser måtte medføre. Vi kan heller ikke holdes ansvarlig for indirekte tap, konsekvenstap, som kunden måtte bli påført som følge av feil, kanselleringer eller forsinkelser.

Det er kundens ansvar og selv å avgjøre om en reise kan gjennomføres dersom Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til et land eller område. G Travel formidler reiser dit det er mulig, og vi forholder oss til gjeldende anbefalinger fra norske myndigheter. Den reisende kan selv holde seg oppdatert om reiseråd på UDs landsider.

 

Begrenset ansvar.

Der hvor transporten i en reise går med transportmidler som etter spesiallovgivning har begrenset ansvar for skade/tap er også arrangørens ansvar begrenset tilsvarende.

 

Formidling av hotell og leiebil

G Travel er formidler av hotell for flere hotelleverandører. G Travel tar derfor forbehold om at våre leverandører har korrekt informasjon i sine systemer, som vil være det kunden får beskjed om. Tilgangen til fasiliteter m.m. er oppgitt for hvert hotell, og er under direkte styring av hotellet. Våre leverandører eller G Travel kan derfor ikke holdes ansvarlig dersom noen av disse ikke er tilgjengelige under ditt opphold.

Vi gjør oppmerksom på at standarden på hotell mellom ulike land kan være forskjellig. Et 3-stjerners hotell i for eks. UK er ikke det samme som et 3-stjerners hotell i Norge eller USA, men er ofte betydelig lavere. Klassifiseringssystemet som hotellet har er bestemt av våre leverandører og trenger ikke være i overensstemmelse med den offisielle vurderingen. Hos noen hoteller må de reisende betale lokale skatter på stedet, dette skal opplyses under hotellinformasjonen.

Når du bestiller hotell hos G Travel har vi mulighet til å legge inn spesielle ønsker på hotellet, være seg behov for barneseng på rommet, ikke røyke rom, rom ved siden av hverandre m.m. Dette vil bli forespurt, men kan ofte ikke garanteres 100 %. Vi gjør oppmerksom på at Handikap rom som regel vil ha rullestoltilgang, men ikke nødvendigvis er tilrettelagt personer som trenger mye tilpasning. G Travel oppfordrer derfor kunden til å gi grundig informasjon der slike spesielle behov er nødvendig slik at vi har mulighet til å finne hotell som passer best mulig. Hotellet blir informert, men et handikap rom vil alltid være ved forespørsel og vi eller hotell leverandøren kan ikke holdes
ansvarlig dersom et tilrettelagt rom ikke blir tilbudt ved ankomst.

På samme måte vil spesielle ønsker i forbindelse med leiebil formidles selskapet. Tilleggsprodukter som snøkjettinger, GPS, bilbarnestoler, eller andre ønskemål, må betales på stedet og kan aldri garanteres da det kun er et ønskemål.

Dersom du som kunde ønsker eller må ankomme hotell etter kl. 1800 anbefaler vi at kunden oppgir dette til G Travel slik at vi kan gi hotellet beskjed. Dersom dette ikke formidles G Travel er det kunden sitt ansvar å ringe hotellet for å si ifra (telefonnummeret står oppført på bekreftelsen). Dersom kunden har hatt utgifter på hotellet ut over innholdet i prisen betalt til G Travel, må kunden betale for eventuelle ekstra utgifter når de forlater hotellet.

G Travel gjør oppmerksom på at det er spesielle avbestillingsregler for hotell, og at disse kan variere fra sted til sted og hotell til hotell. Noen ganger er det ingen refusjon etter bestilling, dersom kunden ønsker å avbestille eller endre. På samme måte kan det hende at det tilkommer gebyrer og at bestillingen blir avbestilt dersom kunden sjekker inn på hotellet til avtalt dag. Det samme gjelder for leiebil.

Dersom kunden har behov for å endre sine reisedatoer, kan det være mulig at andre priser vil gjelde for de nye forespurte datoene. Hvis hotellet/leiebilselskapet ikke har den nye anmodede endring ledig, vil kundens bestilling automatisk gå tilbake til sin originale status. Vi vil alltid forsøke å tilby et passende alternativ.

 

 Spesielle vilkår for G Travel Getaway Fotball

.

Fotball reiser følger våre vanlige betingelser med unntak av følgende punkter:

.

Regler ved flytting av kampdato

Det hender at kamper blir flyttet, oftest på grunn av TV-sendinger. I slike tilfeller gjelder følgende regler:

Dersom en kamp blir flyttet mindre enn 36 timer fra opprinnelig kampstart:

 • Ved kun kjøp av fotballpakke: En slik flytting gir ikke rett til avbestilling. Overnatting vil da bli forskjøvet slik at man opprettholder samme antall netter og kampbillett gjelder på ny kampdato.
 • Ved kjøp av fotballpakke og flybillett hos G Travel Getaway: En slik flytting gir ikke rett til avbestilling. G Travel Getaway vil endre på reisen slik at pakken samsvarer med ny kampdato. Ønskes det i slike tilfeller flere netter hotell fra kundens side må disse dekkes av kunde. Dersom det ikke er mulig å skaffe fly til ny kampdato vil kunden få totalpakken refundert.

Dersom en kamp blir flyttet mer enn 36 timer fra opprinnelig kampstart:

 • Ved kun kjøp av fotballpakke: Full refusjon dersom kunden ikke kan reise. Refusjon gjelder ikke for fly og andre ting som kunden har bestilt på egenhånd utenom G Travel Getaway.
 • Ved kjøp av fotballpakke og flybillett hos G Travel Getaway: G Travel Getaway vil endre på reisen slik at pakken samsvarer med ny kampdato. Ønskes det i slike tilfeller flere netter hotell fra kundens side må disse dekkes av kunden

.

Avbestillingsregler for fotballpakker

G Travel Getaway sine fotballpakker inneholder kampbillett og hotell, og er ikke refunderbare i innkjøp fra vår leverandør og vil således heller ikke være refunderbare for våre kunder. Det finnes ett unntak beskrevet under «Regler ved flytting av kampdato».

Flyreisen i tilknytning til fotballpakker
Ved kjøp av flybilletter gjennom G Travel Getaway er det de til enhver tid gjeldende regler for flyselskapet og billettypen som benyttes, se eget punkt i våre vilkår. Opplysninger om regelverk gis ved bestilling. Kjøper kunden både fotballpakke og flyreise er hele pakken dekket av pakkereiseloven og vi er ansvarlig for endring av billetter. Dersom kunden bestiller flybilletter på egenhånd er kunden selv ansvarlig for å dekke eventuelle merkostnader ved tidsendringer på fly eller hvis kamp skulle bli flyttet.

.

FLY – betingelser

Innsjekkingstider - fly

Opplysninger rundt innsjekkingstid som gis fra G Travel er kun veiledende, og ikke bindende. Det er opp til det enkelte flyselskap og/ eller flyplass å bestemme innsjekkingstid. Innsjekkingstider varierer derfor ut fra hvilken flyplass du reiser fra, hvor du skal reise til og hvilket flyselskap du skal reise med. Sørg for å sjekke når du senest må møte opp på flyplassen for å komme med flyet. Innsjekkingskrav kan variere opp til ca. 4 timer før avreise. Flyselskapene stenger innsjekkingsmulighet etter tiden de har fastsatt. Det kan oppstå forhold som gjør at avreise terminal endres. Sjekk derfor alltid terminal også ved flybytte med korte tidsintervaller.

Passasjerer som ikke overholder innsjekkingstid vil av flyselskapet regnes som no-show-passasjerer og mister retten til å reise på den kjøpte billetten. No-show betyr "ikke fremmøtt" og betyr at en passasjer ikke har møtt opp til flyavgangen. Man vil heller ikke få refundert billetten om man møter opp for sent. Dette gjelder også grunnet eksterne forhold, slik som følger av f.eks. forsinket transportmiddel til flyplassen. For reiser til/fra USA er seneste innsjekkingstid minimum 2 timer før flyavgang, men vi anbefaler, avhengig av innsjekkingsflyplass, å sjekke inn 2-4 timer før avgang slik at du er sikker på å komme med flyet.


Bagasje - fly

Betingelser for bagasje varierer fra flyselskap til flyselskap, og disse kan endres med umiddelbar virkning. Det er den reisendes ansvar å sjekke hvor mye bagasje en kan ta med seg, både innsjekket bagasje og håndbagasje. Bagasjebestemmelsene kan endre seg hele tiden så sjekk like før avreise med ditt reisebyrå, eller flyselskapets webside på hva som gjelder for din reise. G Travel kan ikke holdes ansvarlig for bagasjegebyrer som kreves inn av de enkelte flyselskap eller endringer i disse. Mange selskap tar betalt for bagasje på de billigste flybillettene, andre tar betalt for bagasje uansett billett.

Generelt kan man ta med seg 1 kolli håndbagasje på maks 5kg, og ett kolli på inntil 20 kg innsjekket bagasje. Bagasjeovervekt er ofte kostbar, og kan koste fra 60,- kr pr kg og oppover, avhengig av selskap og destinasjon. Det er begrenset adgang til å ta med flytende væsker i håndbagasjen. Med flytende væske regnes bla. barberskum, kremer, gelé, spray, tannkrem, solkrem og parfyme. Disse må være i beholder(e)/ flasker/tuber på maks. 1 dl og ligge i en 1l gjennomsiktig og lukket plastpose. Maks. størrelse for selve håndbagasjen: 56x45x25 cm. Ved sikkerhetskontroll må PC tas ut av bagasjen og jakker/ytterklær, belter og andre ting med metall må tas av. Innsjekket bagasje har ingen begrensning på flytende væske, utenom farlig gods.

Les mer på www.luftfartstilsynet.no for ytterligere informasjon.

Ansvaret for tap, forsinkelse eller beskadigelse av bagasje er begrenset, med mindre en høyere verdi er deklarert på forhånd og tilleggsavgift er betalt. Forhøyet verdi kan ikke deklareres for visse typer av artikler.

Det anbefales spesielt med reise til USA og ikke å låse bagasjen som sjekkes inn! Amerikanske myndigheter foretar stikkprøver og bryter opp/klipper over bagasjelåser rutinemessig. Flyselskapene tar ikke ansvar for ødelagte bagasjelåser som følge av sikkerhetskontroller.

 

Flytider

Flytidene som er oppført i billetten og i reiseplanen er angitt i lokal tid i det landet du reiser fra og det landet du reiser til. Tider og reiserute kan endres etter bestilling, noe flyselskapene forbeholder seg retten til, og som kan skje med kort varsel.

Kontroller alltid straks de oversendte dokumentene. Avviker disse fra opprinnelige bestilling, og du ikke tidligere har mottatt beskjed om endringer i flyruten, bør du omgående kontakte G Travel, slik at eventuelle feil kan rettes opp innen avreisedatoen.

Dersom det er store endringer i flytidene kan flyselskapet komme med alternativ reiserute, ev. alternativ reiserute på andre dager enn opprinnelig bestilt. Ved en ev. nedleggelse av flyruter vil flyselskapene kun kunne tilby refusjon av kjøpte flybilletter. G Travel er ikke ansvarlig for disse endringene, men vi plikter å informere deg som kunde om nye reisetider. Dette gjør vi via oppgitt mailadresse fra kunden, eller telefon om epost ikke finnes. Du som kunde er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med disse endringene. I de tilfeller G Travel ber om bekreftelse pr. epost fra kunden, vil ikke billetter bli omskrevet før G Travel har mottatt dette fra kunden. En tidtabellsendring berettiger ikke til prisavdrag, erstatningsreise, erstatning, eller annen kompensasjon fra G Travel.

G Travel er ikke ansvarlig for feilaktig informasjon fra flyselskapet som gjelder eventuelle mellomlandinger, eller mistet fly (lost connection) som skyldes tidtabellendring. Vær oppmerksom på at det ikke alltid er det flyselskapet som angis i bestillingen som faktisk utfør flyvningen. Mange flyvninger utføres med noe som kalles codeshare, hvilket innebærer at man har et samarbeid med et annet flyselskap som utfører flyvningen den aktuelle dagen. De fleste skjermer på flyplassene som viser avganger rullerer mellom de ulike flynumrene, eller viser alle separat.

Som kunde kan du alltid sjekke dine flyreisedetaljer med hjelp av referansenummer og etternavn på www.checkmytrip.com. Dette må man også gjøre når man er på reise, for å sjekke eventuelle endringer for hjemreisen. Om tidtabellsendringen medfører en sen ankomst til destinasjonen er kunden selv ansvarlig for å kontakte eventuelt hotell eller leiebilleverandør om dette.

 

Flypriser og skatter

Flyprisen omfatter flytransport til og fra reisemålet, flyplassavgifter og servicehonorar, dersom ikke annet er nevnt. Det kan i enkelte tilfeller være priser og skatter som avviker fra de opplyste prisene, være seg systemfeil eller annet. G Travel vil sjekke din bestilling, er det avvik vil du som kunde få beskjed med endelig pris. G Travel tar forbehold om endringer av flypriser og skatter, og evt. trykkfeil i materiell.

I visse land kreves det ved inn- og/ eller utreise, lokale turistrelaterte avgifter. Disse avgifter skal betales på stedet (noen ganger i lokal valuta) og kan ikke inkluderes i flybillettprisen. Disse vil ikke alltid være nevnt i reisedokumentene da de enkelte land er suverene og kan på meget kort varsel, innføre nye skatter eller forhøye de eksisterende. Slike endringer kan også forekomme mellom bestillingstidspunktet og avreisen, eller mellom avreisen og hjemreisen.

 

Rabatter for barn

De fleste flyselskap tilbyr rabatter for barn som er mellom 2 og 12 år. Som spedbarn (infant) regnes barn som før reisen er avsluttet ikke enda er fylt 2 år. Noen flyselskap tilbyr barnerabatt også på barn opp til 15 år. Oppgi derfor alder og fødselsdato dersom det er barn i reisefølget, etter bestilling vil det ikke være mulig å endre dette. Dersom kunden ikke opplyser om fødselsdato og senere vil endre til barnepris gjelder vanlige avbestillings-/endrings regler. Størrelsen på rabatten varierer mellom selskapene. Følgende generelle retningslinjer for barnerabatter gjelder for en del av selskapene:

 • Spedbarn: Under 2 år. Betaler cirka 10 prosent av voksen billettpris, og har ikke eget sete.
 • Barn innlands i Norge: F.o.m. 2 år t.o.m. 11 år. Betaler cirka 75 prosent av voksen pris på de fleste billetter.
 • Barn utland fra Norge: F.o.m. 2 år t.o.m. 11 år. Betaler cirka 75 prosent av voksen pris på de fleste billetter.
 • Dersom det ikke fins barnerabatt på din aktuelle reise, vil du bli informert før billettene blir utstedt. Eksempler er kampanjebilletter.

 

Rebekreftelser

Visse flyselskap krever at du rebekrefter din reise senest 72 timer før din hjemreise. Dette gjøres direkte til flyselskapet. Dette gjelder spesielt oversjøiske strekninger i Asia, Sør-Amerika og Karibia. Dette gjelder også dersom reiseforløpet underveis avbrytes med mer enn 72 timer. Manglende rebekreftelse kan medføre at reisen avbestilles fra flyselskapets side. Kunden kan i slike tilfeller ikke gjøre krav gjeldene mot hverken arrangør, formidler, reisebyrå eller flyselskap for de følgevirkninger den manglende rebekreftelse medfører. Du kan rebekrefte din flybillett ved å henvende deg direkte til det flyselskap du skal fly med.

 

Navn på flybilletter

Det er kundens plikt å sørge for at G Travel får det/de korrekte navn på de personer bestillingene omhandler. Navnene må være i overensstemmelse med informasjon i den reisendes pass. Kunstnernavn, kallenavn etc. må ikke benyttes i flybilletter, da det kan føre til at man blir avvist ved innsjekking på flyplassen. G Travel er ikke ansvarlig for de følger ukorrekte opplysninger, som byrået ikke har hatt mulighet for å ha kjennskap til, kan medføre. Sjekk derfor alltid den elektroniske bekreftelsen på billettene med en gang du mottar denne pr. epost.

Spesielle ønsker (setereservasjon, spesialmat, reise med kjæledyr)

Setereservasjon: Det vil for noen billetter og flyselskaper være mulig og forhåndsreservere sete ombord. G Travel vil opplyse deg om dette. Dette også om det er inkludert i prisen eller ei. Er det en ekstra kostnad vil kunden bli opplyst om dette og kan velge om man ønsker forhåndsreservering.

Spesialmat: For flyvninger lengre enn fra ca. 2,5 timer vil det for noen selskaper og billettyper være mulig å bestille spesialmat, være seg vegetar o.l. Dette kan også medføre ekstra kostnad og G Travel vil opplyse om dette ved bestilling.

Kjæledyr: Dersom du skal medbringe et kjæledyr på flyreisen må dette opplyses om ved bestilling. Dette må søkes om hos flyselskapet og det er begrenset antall plass for dette både i kabinen og i frakterom. Flyselskapet krever at dyrene som skal være i kabinen fraktes i en vanntett transportkasse, og som totalt med dyret ikke overstiger 8kg. For større dyr må mål på kasse oppgis. Kjæledyr medfører som regel en ekstra kostnad som må betales direkte til flyselskapet ved avreise. Den reisende er ansvarlig for at nødvendig tillatelse for transport av kjæledyret i.h.ht. myndighetenes krav. For førerhunder er det andre regler.

EU regler for transport av kjæledyr
Pr 3.juli 2004 skal alle hunder og katter ifølge EU-reglene være ID-merket, enten i form av en microchip eller øretatovering. Dessuten skal dyrene ha et blått EU pass. I passet skal det bl.a. fremkomme at dyret er rabies vaksinert. Les mer om gjeldende regler for transport av kjæledyr på mattilsynet.no.

 Reise med rullestol
Dersom du som kunde reiser med rullestol eller har behov for rullestol inne på flyplassen må dette forhåndsreserveres.

Kunden må opplyse om de medbringer egen rullestol eller kun trenger rullestol fra innsjekk til gate/flyet. Det er mulig å bestille hjelp helt inn til setet, og kunden må derfor opplyse G Travel om hvor langt den reisende trenger hjelp.

Dersom den reisende skal medbringe en rullestol på hele reisen, vil G Travel i tillegg trenge mål og vekt på stolen, som er informasjon flyselskapet krever. Dersom dette gjelder en elektrisk rullestol må også batteritype oppgis. Det vil være begrenset antall elektriske rullestoler som kan være pr. fly slik at bestillingen ikke kan anses som bekreftet før også rullestolen blir bekreftet.

 

Unnlatelse av oppmøte på første flystrekning

En flybillett skal alltid benyttes i kronologisk rekkefølge. Dersom kunden unnlater å møte på første flystrekning forbeholder flyselskapet seg rett til automatisk kanselering av retur uten forvarsel. Dersom du kun ønsker å benytte deler av en reise, slik som returreisen, må du kun bestille denne strekningen i utgangspunktet.

 

Separate flybilletter

Dersom kunden har kjøpt separate flybilletter og mister forbindelse på grunn av forsinkelser og/eller kanselleringer eller tidtabellsendringer fra flyselskapene, er ikke G Travel eller de respektive flyselskapene ansvarlig. Kunden er selv ansvarlig, og må selv stå for eventuell merkostnad dette medfører, dersom f.eks. den ene flyvningen av en eller annen grunn ikke kan gjennomføres på grunn av endring/avbestilling. Dette fordi de andre flyvningene ikke vil endres automatisk.

 

Dobbeltbestillinger

Dersom kunden foretar flere bestillinger på samme flynummer med samme navn, kan flyselskapet avbestille samtlige bestillinger. G Travel er ikke ansvarlig for disse avbestillingene, uansett om en av bestillingene er foretatt hos G Travel. I de tilfeller flyselskapet tillater full eller delvis tilbakebetaling av billetten gjelder G Travel sine avbestillings kostnader.


Endringer

Flybilletter på økonomiklasse er forbundet med strenge restriksjoner. Ofte er det ikke tillatt å endre når billetten er utstedt. Dette gjelder alle typer endringer; navnendringer, dato - og ruteendring m.m. I enkelte tilfeller er det likevel tillatt å endre mot gebyr i.h.ht reglene på billetten. I tillegg til flyselskapets gebyr vil G Travel sine honorarer gjelde. Det er derfor viktig at kunden oppgir korrekte navn og opplysninger ved bestilling. Dersom kunden ønsker mulighet for å endre sin bestilling bør dette oppgis ved bestilling slik at G Travel kan gi korrekt tilbud på korrekt billettype der dette er mulig. G Travel anbefaler derfor at kunden tegner en separat avbestillingsforsikring (se ”Avbestilling ved akutt sykdom”) dersom kunden ikke har dette på annen måte via kredittkort el. Billettutstedelse skjer automatisk og som regel umiddelbart etter bekreftet bestilling.

Det er som regel aldri mulig å endre navn på en billett, og dermed heller ikke mulig å overdra billetten til en annen person. Etter billettutstedelse kan endrings- og avbestillingsreglene nærme seg hele reisens pris, alt etter tidspunktet for endring/avbestilling og hvilken type billett man har valgt.


Avbestilling og refusjon

Ønsker kunden å avbestille en reise etter at betaling er funnet sted må dette meddeles G Travel pr mail, med info om aktuell bestillingsreferanse. Rimelige flybilletter kan normalt sett ikke refunderes etter at du har betalt deler eller hele billetten. Noen ganger er det bare flyskatter som kan refunderes. Den delen av flyskatter som er drivstofftillegg refunderes ikke av flyselskapene.I alle tilfeller gjelder flyselskapets avbestillingsgebyr, samt administrasjonsgebyr for G Travel.

 

Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner under flyreisen skal og må fremsettes overfor flyselskapet. Dette gjelder for eksempel mistet bagasje, innstilte flyvninger eller andre omstendigheter som ligger utenfor G Travel sin kontroll. Dette må skje innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget mangelen, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for den reisende. Rettes reklamasjonen direkte til flyselskapet bør kunden sikre seg bevis dersom mangelen/feilen ikke kan rettes på stedet og kunden evt. senere ønsker å reise erstatningssak mot selskapet. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

Dersom kunden ikke får hjelp på stedet, og hverken flyselskap og/eller G Travel eller kunden, etter fornyet reklamasjon etter hjemkomsten, finner en passende løsning, kan kunden klage til klagenemnda for flyreiser https://fly.transportklagenemnda.no/ .

For informasjon om EU’s forordninger om flypassasjerenes rettigheter i forhold til flyselskapet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-17-141

 

Flyselskapenes ansvar

De deltagende flyselskaper påtar seg intet ansvar for hendelser som inntreffer på tidspunkt hvor passasjerene ikke befinner seg ombord i det gjeldende flyselskaps fly. For ansvar for innlevert bagasje henvises det til det gjeldende flyselskaps egne bestemmelser. Passasjerer må møte opp til vanlig avtalt tid for å gi seg rettighetene beskrevet på EU 261/2004 (EU’s forordning).


Vi henviser til EU-reglene om passasjerenes rettigheter:
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20050217-0141.html

 

PLIKTER

Kundens plikter

G Travel viser til andre punkter i vilkårene og vil ytterligere presisere følgende plikter for kunden.

Kunden plikter å oppgi rett kontaktinformasjon i form av telefonnummer, adresse og epost adresse. Kunden er også selv ansvarlig for at oppgitte opplysninger, slik som datoer, destinasjon og fullt navn i.h.ht til pass er korrekt. G Travel kommuniserer med kunden via mail oppgitt av kunde med bekreftelser, betalingsinformasjon, eventuelle endringer av flytider og annen viktig informasjon.

Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Hvis kunden oppdager feil må den omgående ta kontakt med G Travel for å få rettet eventuelle feil eller mangler. Kunden plikter også å sjekke mail for informasjon fra G Travel etter at en bestilling er gjort for å fange opp eventuelle endringer. G Travel påtar seg intet ansvar for følgene av angivelse av ukorrekte opplysninger som vi ikke har hatt mulighet for på forhånd å ta høyde for.

Kunden må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum, attester o.l.), tegne de forsikringer han ønsker samt sørge for nødvendig vaksinasjon. Kunden plikter også å holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning. G Travel kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som unnlatelse av dette, måtte medføre for kunden. Kunden må selv dekke alle ev. utgifter, som skyldes mangler i ovennevnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge av manglende pass.

Kunden plikter å informere G Travel om eventuelle forhold som kan påvirke begrensninger med reiser med fly og andre transportmidler. Dette kan for eksempel være graviditet, der det er ulike regler for hvor langt i svangerskapet en kan være for å reise, dette varierer også mellom ulike transportmidler. Dette gjelder også om en person sitter i rullestol og trenger assistanse på for eksempel fly, og/eller rullestol skal medbringes.

Kunder under 18 år som reiser uten foresatte, plikter å opplyse om dette ved bestilling, samt selv å innhente tillatelse for å reise. Ved bestilling av reiser fra Norge må den som bestiller være myndig. Ved bestilling av hotell i inn- og utland må den/de reisende være minimum 18 år eller myndig i henhold til landets myndighetsgrense.

Kunden skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere).

Kunden plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportøren e.l. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved hjemreisen.

Kunden/den reisende må kunne ta vare på seg selv eller reise med en som kan hjelpe med personlig assistanse, hvis det er påkrevd. Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med alminnelige erstatningsregler for skader den forvolder på eiendeler som tilhører medreisende, G Travel, leverandører m.m. Kunden/den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. Grove eller gjentatte overtredelser kan medføre bortvisning fra reiseselskap og/eller hotell, således at videre opphold og hjemreise må foretas på eget ansvar og for egen regning.

 

Arrangørens plikter

G Travel er i noen tilfeller kun en formidler av reiser, andre ganger arrangør. Det er ulike plikter avhengig av om reisen er en pakkereise eller kun er transport, f.eks. flyreiser.


En pakkereise defineres som:
«et tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris, og som inneholder minst to av følgende elementer:

 1. transport,
 2. innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, eller
 3. andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering.»

Se hele lovteksten https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32#KAPITTEL_1

G Travel er forpliktet til å levere informasjon og reisedokumenter som gjør det mulig å gjennomføre reisen i overensstemmelse med reiseavtalen. G Travel tar dog forbehold om innlysende trykkfeil i oversendte dokumenter, prisoppsett. (eks. å kreve betaling for 1 reisende når bekreftelse inneholder 3 passasjerer). G Travel kan endre reiseopplysningene innen reiseavtalen inngås, så sant vi innen avtalen er inngått, tydelig har informert om endringene.

Arrangøren skal avvikle reise og oppholdet i samsvar med det som er avtalt med kunden. Arrangøren skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår eller bør forstå har betydning for den reisende


RETTIGHETER

Arrangørens rett til å avlyse reisen

Arrangøren kan avlyse en påtegningstur/gruppereise hvis:

 • Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende. Avlysning må i så fall skje i.h.ht til oppgitt frist i program.
 • Forhold som er utenfor arrangørenes kontroll (force majeure), og som man ikke kunne ha forutsett da påmeldingen ble bindende og som gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen.
 • Forhold på bestemmelsesstedet gjør det utilrådelig å reise pga. risiko for den reisendes liv eller helbred.
 • Forholdene på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles.

Arrangøren skal snarest mulig underrette den reisende om avlysning. Kunden har i slike tilfeller krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan kunden ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap pga. arrangørens egen feil eller forsømmelse.

Arrangørene kan om man finner det nødvendig, avbryte eller legge om en reise etter at den er påbegynt og returreisen eventuelt foretas tidligere enn avtalt. I så fall har kunden krav på tilbakebetaling av et beløp som svarer til det antall dager kunden ikke har hatt utbytte av reisen.

 

Arrangørens hevingsrett.

Arrangøren har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Som vesentlig mislighold anses alltid at kunden ikke har betalt det avtalte vederlag i rett tid. Forutsetningen for at arrangøren skal kunne heve er at kunden har fått en rimelig betalingsfrist. Dersom ikke annet er avtalt, skal reisen være betalt senest 21 dager før avreise. Heving iverksettes ved at arrangøren varsler kunden om at kontrakten er hevet.


Kundens rett til heving (annullering)

Kunden kan før avreisen heve reisen i følgende tilfeller:

 • Hvis avgangen forsinkes i mer enn 20 % av turens varighet.
 • Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt.
 • Om det på eller i nærheten av reisemålet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi eller andre forhold som under force majeure. Ved vurderingen av om hevingsgrunn foreligger, skal det legges vekt på norske myndigheters syn og anbefalinger.
 • Prisforhøyelse som øker turens kostnad med mer enn 10 %.
 • Det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for turen (f.eks. at arrangøren forandrer feriested eller henviser den reisende til hotell av vesentlig dårligere kategori enn det som er bestilt).

 

I disse tilfeller har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav gjeldende.

Etter at reisen er påbegynt kan kunden heve (annullere) reisen helt eller delvis om:

 • Forhold som nevnt over skaper fare for den reisendes liv og helbred
 • Det foreligger vesentlig mislighold fra arrangørens side.

 

Mangler

Dersom det oppstår noe galt under reisen, må kunden gjøre leverandør, G Travel, hotell eller arrangør oppmerksom på dette på stedet. Om kunden ikke gir disse en mulighet til å rette feilen, eller ikke gjør oppmerksom om problemet på stedet, kan dette medføre at det blir vanskelig å søke og få erstatning når man kommer hjem.

Det foreligger en mangel ved reisen når den avviker fra det den reisende har fått opplyst om i.h.ht til bestilling. Likeledes er det en mangel dersom G Travel har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, forhold den reisende selv har gjort oppmerksom på at er av betydning, eller forhold som det på annen måte tydelig fremgår at er av betydning for den reisende. Ved vurderingen av om en mangel foreligger skal det legges vekt på om opplysningene eller utelatelsen av disse kan ha innvirket på den reisendes beslutning om å reise eller valg av arrangør. Avvik av en slik art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, anses ikke som mangel. Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel:

 • Forsinket avgang eller fremskutt avreise som arrangøren kan godtgjøre at skyldes forhold som reisearrangør eller transportør ikke er herre over. Hvor tidsavviket er på mer enn 24 timer og reisens varighet er en uke eller mer og oppholdet på reisemålet blir tilsvarende forkortet, har den reisende likevel rett til prisavslag, med mindre forsinkelsen skyldes force majeure. Det samme gjelder turer av kortere varighet, når forsinkelsen utgjør mer enn 15 % av reisens varighet.
 • Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.
 • Forhold som skyldes kundens egen forsømmelse.

Kunden har rett til å kreve en mangel rettet, om dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper eller kostnader for arrangøren i forhold til mangelens betydning for den reisende. Avhjelper vi ikke mangelen innen rimelig tid, har den reisende krav på forholdsmessig avslag i reisens pris.

Dersom vi tilbyr å hjelpe med en mangel, kan den reisende ikke kreve forholdsmessig avslag eller heve avtalen, så fremt avhjelpingen skjer innen rimelig tid og uten omkostninger eller vesentlig ulempe for den reisende. Kunden kan bare motsette seg slik retting, dersom det er rimelig grunn til det. Arrangøren kan ikke kreve at den reisende bærer merutgiftene ved retting av mangler. Dersom den reisende ikke får den avtalte innkvartering, plikter arrangøren snarest å tilby kunden et alternativ som fremstår som et likeverdig eller bedre alternativ enn det kunden har bestilt.

Dersom mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte har kunden krav på prisavslag.
Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure. Prisavslaget beregnes
med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mangelens betydning.

 

Klagerett

Dersom kunden ønsker å klage på forhold under reisen, må kunden først klage/reklamere på stedet på mangelen. Dersom klagen/mangelen ikke fører frem bes kunden kontakte G Travel umiddelbart. Fører ei heller dette frem ber vi om at en skriftlig klage sendes G Travel ved hjemkomst innen rimelig tid, og senest 1 mnd. etter hjemkomst.

Dersom du som kunde ikke er fornøyd med G Travel sin behandling av klagen, kan kunden henvende seg til Forbrukerrådet eller Pakkereisenemda dersom det er en pakkereise. Kopi av opprinnelig klage og løsningsforslag må fremlegges en eventuell videre klage til en av instansene.

 

Klagefrist.

Dersom kunden mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig om dette. Klage over mangel i forbindelse med overnattingssteder, maten mv. må så vidt mulig fremsettes straks overfor hotellet eller reisearrangøren. For øvrig må klage være fremsatt senest innen 1 måned etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

 

Erstatning

Dersom kunden har rett til å heve avtalen i.h.t. til de generelle vilkårene for aktuell reise, skal erstatning gis. Likeså skal det gis erstatning/prisavslag dersom reisen lider under mangler i forhold til det som er avtalt dersom slike mangler ikke må anses å være uten betydning. Kunden har i slike tilfeller rett på følgende, med unntak av de forold som kommer under force majeure:

 • Heving før reisen starter:
  • Tilbakebetaling av samtlige beløp som er betalt i henhold til avtalen, eller tilbud om å delta i en reise av tilsvarende eller høyere verdi dersom slike tilbud finnes. Dekning av dokumenterte, økonomiske tap som er en direkte følge av avlysningen.
 • Heving under reisen:
  • Kostnadsfri transport til avreisestedet eller til annet sted som blir avtalt. Forholdsmessig refusjon av den ikke-benyttede del av reisen.
 • Ved mangler ved reisen som ikke rettes, men som ikke fører til heving:
  • Dekning av dokumenterte tap som følge av mangelen.
  • Skjønnsmessig prisavslag, fastsatt etter mangelens art.
  • Dekning av eventuelle utgifter kunden har hatt ved selv å rette opp mangler, når slike utgifter ikke ansees som urimelige.
  • Eventuell godtgjørelse («kompensasjon») selv om økonomiske tap ikke er lidt, dersom mangelen har vært til vesentlig ulempe for kunden.

Der hvor kunden lider tap som følge av skade på person eller ting, eller noen mister forsørger som følge av erstatningsberettigede mangler ved pakkereisen, beregnes erstatningen etter de vanlige erstatningsrettslige regler, jfr. Lov om Skadeserstatning av 13. juni 1969, kapittel 2. Kundens rett til erstatning etter ovenstående faller bort hvis arrangøren kan vise at den påberopte mangel, eller avlysningen av reisen, skyldes omstendigheter som ligger utenfor arrangørens kontroll. Rett til erstatning faller også bort dersom man ikke med rimelighet kunne vente at arrangøren skulle ha tatt mangelen i betraktning da avtalen ble inngått, når mangelen er noe som hverken arrangøren eller dens kontraktsmedhjelpere eller andre den har ansvar for, kunne ha unngått eller avverget følgene av. Force majeure-forhold på destinasjonen eller langs reiseruten regnes alltid som slike ikke-erstatningsberettigede forhold.

Blir kunden påført tap som følge av mangler under transporten, og de aktuelle transportmidlers ansvar blir regulert av særskilt lovgivning, vil kundens krav beregnes etter de aktuelle særregler og ikke etter reglene i denne bestemmelse. Selv om arrangøren ikke har økonomiske eller begrenset ansvar etter ovenstående regler, plikter han å yte nødvendig og mulig bistand.

 

Tvister

Hvis det oppstår en uenighet om forståelsen av denne kontrakt eller mellom arrangøren og kunden oppstår uenighet om forståelsen av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for pakkereiser innen 4 uker. Både kunden og arrangøren kan bringe Reklamasjonsnemdas avgjørelse inn for