Undersøkelser viser at rundt 90 prosent av alle American-passasjerer har med seg egen smarttelefon, nettbrett eller datamaskin på flyet. Selskapet skal nå innlemme disse enhetene i underholdningstilbudet, fremfor å installere seteryggskjermer, som man likevel regner med vil være overflødig om noen få år.

American gjør dette ved å etablere et satellittbasert, høyhastighet internett, som vil gjøre det mulig å strømme tjenester som Netflix fra hvert enkelt sete.

Americans valg sees på som det neste skrittet i flybransjens forsøk på å gjøre kabinen mest mulig lik stua hjemme. Flere andre selskaper har allerede etablert et tilsvarende høyhastighets internett om bord i sine fly.

American beholder seteryggskjermene i alle eksisterende fly.