- Transport av sjøfolk og riggansatte er en krevende prosess fordi man hele tiden må holde seg innenfor et komplekst regelverk, og sørge for at korrekt dokumentasjon er med. Som følge av dette er det helt nødvendig med spesialkunnskap for å kunne prise og sette sammen gyldige billetter til marine- og offshorereisende. Slike billetter er noe ganske annet enn en tur-returbillett Oslo-Bergen, sier Anders Aursand, salgs- og markedssjef hos G Travel i Trondheim.

Han forteller at reisebyrået har investert tungt i utdanning og opplæring av marine- og offshorekonsulenter, nettopp for å kunne tilby kundene de aller beste og mest effektive løsningene.

- Målet vårt er sikre at folk som jobber i shipping- og oljebransjen kommer trygt frem til riktig sted i riktig tid, på enklest mulig måte. For eksempel i forbindelse med et mannskapsbytte. Ingenting er dyrere for selskapene enn å vente på ansatte som er forsinket, forteller Aursand.

Gjennom G Travels spesialister får sjøfolk og ansatte på rigg eller plattformer blant annet mulighet til å benytte seg av såkalte marine- og offshorebilletter, som gir høy fleksibilitet i forhold til endring og avbestilling, samt store besparelser på flypriser og ekstra bagasje.

- G Travel organiserer også nødvendig dokumentasjon, såkalte Letters of Guarantee – for at marine- og offshorereisende skal kunne ta i bruk denne typen spesialbilletter. Brevet kommer automatisk på mail i bestillingsøyemed og må medbringes på reisen, forklarer Aursand.