Våren er høysesong for fornying av pass, og køene på norske passkontor øker for hver uke som går fram mot sommeren. Vær oppmerksom på at du nå kan bestille tid på passkontoret, slik at du slipper å sitte i kø.

Politiet oppfordrer folk til å være tidlig ute med å fornye passene sine, da produksjonstiden for nye pass også vil øke i tiden fremover.

Huskeliste for nye pass:

  • Ta med gyldig legitimasjon. Passfoto tas hos politiet.
  • Ta med det gamle passet for makulering
  • Er du under 18 år, må en av foreldrene være med. Og det må foreligge skriftlig samtykke og legitimasjon fra den forelderen som ikke møter.