Under Covid-19-pandemien er arbeidsgiveransvaret blitt viktigere ettersom de ansattes helserisiko på reise er større enn tidligere. Mange må av ulike årsaker likevel gjennomføre sine reiser, uavhengig av reiseråd og smittesituasjon.

- G Travel ønsker å bidra til at våre kunder skaper trygghet og forutsigbarhet for de som skal på jobbreise. Vårt erfarne Key Account-team bistår med å utarbeide klare retningslinjer som gjør det enkelt å overholde godt smittevern både før, under og etter reisen, sier Sverre Husby, ansvarlig Sales & Client Development i G Travel.

Her er noe av hva bedriften bør utarbeide retningslinjer for og ta stilling til:

  • Hvilke spesielle hensyn må bedriften ta før ansatte sendes på reise?
  • Hvilke tiltak bør bedriften iverksette for å sikre at reisende føler seg ivaretatt før, under og etter reisen?
  • Hvordan vurdere risiko forbundet med smittesituasjonen på reisemålet?
  • Sikre at man benytter hoteller som tar smittevern på alvor?
  • Lage en plan for ansatte som blir smittet på reise?
  • Hvordan gjøre svarene på disse spørsmålene til en del av virksomhetens reisepolicy?

Ta kontakt med G Travel dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å utarbeide retningslinjer.