I tillegg har Flytoget en avgang i timen fra nye Stabekk stasjon. Flytoget er det eneste togtilbudet uten bytte fra Stabekk til Oslo Lufthavn.

For mer informasjon om avgangstider se flytoget.no.