USA har vurdert å innføre et forbud mot datamaskiner og nettbrett på alle flygninger, også internasjonale. Årsaken er at amerikanske myndighetene anser datamaskiner og nettbrett som en trussel mot flytrafikken.

Nå er forslaget foreløpig lagt bort. EU og USA skal være enige om å styrke sikkerhetstiltakene for å møte risikoer på andre måter.

Et eventuelt forbud ville omfattet alle elektroniske enheter større enn en smarttelefon. Et liknende forbud er allerede innført for flyginger til USA fra ti flyplasser i åtte land i Midtøsten.