I en internasjonal undersøkelse utført av Global Business Travel Association (GBTA), svarte halvparten av innkjøpssjefene i større bedrifter at deres ansatte var «villige» eller «veldig villige» til å gjennomføre forretningsreiser selv i den smittesituasjonen som preget verden i midten av november. Bare en av fem svarte at de ansatte ikke var villige til å reise i jobbsammenheng slik situasjonen var da.

I lys av nyheter om effektive vaksiner, svarer 60 prosent av respondentene at det er økt sannsynlighet for at selskapene vil tillate ansatte å reise og å delta på fysiske møter i 2021. Bare en av ti sier det er mindre sannsynlig.

Et flertall mener det bør lages egne regler for forretningsreisende som er på korte turer og møter få mennesker. Flertallet som mener dette, er større i Europa (66 prosent) enn i Nord-Amerika (55 prosent).

Veien tilbake til en mer normal reisehverdag synes lang. På spørsmål om når reisemønsteret er tilbake på 2019-nivå, forventer 60 prosent av de europeiske respondentene at det vil ta fire til ni måneder før innenlands forretningsreiser er tilbake til rundt halvparten av 2019-nivået. Internasjonale forretningsreiser er forventet å ta enda lenger tid. 63 prosent mener det vil ta mellom 10 og 24 måneder før reisemønsteret er omtrent halvparten av hva det var i 2019.

De amerikanske respondentene er litt mer optimistiske og tror veien tilbake til normalen blir noe kortere, men det er likevel ganske lite som skiller forventningene på de ulike sider av Atlanterhavet.

Undersøkelsen ble foretatt i perioden 9. til 16. November, og bygger på 822 svar.