Northshore AS er et uavhengig driftsselskap for tredjeparts skipseiere. Basert på mer enn 30 års driftskompetanse innen segmentene offshore service, polar forskning, kystvakt og statlig beredskap, ble selskapet etablert i 2013.

G Travels marineavdeling hjelper Northshore AS med deres mannskapsskifter på forskningsfartøyet Helmer Hansen. Dette er et flerbruksfartøy designet for fiskeri og marinbiologisk forskning, samt geologiske og oseanografiske undersøkelser i åpent farvann og i områder dekket av 1-2 meter driftis.

Hovedoperasjonsområdet er Barentshavet og de isdekte farvannene rundt Svalbard.

Vi har tatt en prat med Østen Mortvedt, CEO i Northshore AS, om driften av forskningsskipet, viktigheten av et godt samarbeid og hvordan koronapandemien har påvirket Northshore.

- Kan du fortelle oss litt om hvordan dere drifter Helmer Hansen?

- Vi står for det tekniske og den operasjonelle driften av forskningsskipet. Det vil si at vi har ansvaret for mannskapet, samt å holde skipet i god seilbar stand. I tillegg til mannskap, har skipet alltid med seg forskere når det er ute på tokt. Det kommer forskere fra hele verden for å være med skipet, men dette koordineres av Universitetet i Tromsø eller fra Svalbard. Hvert år legges det en årsplan for hvilke ruter og områder som skal besøkes. I tillegg til forskere har Helmer Hansen hvert år med studenter som skal gjennomføre sine obligatoriske prosjekter i forbindelse med sine universitetsutdannelser. Det er hovedsakelig forskning på miljø og geologi i ishavsområdene.

- Skipet har mer enn 300 seilingsdøgn i året, så god koordinering ved mannskapsskifter er helt nødvendig. Det er her det gode samarbeidet med G Travel kommer inn.

- Hvordan løser dere mannskapsskiftene?

- Så fort årsplanen er lagt, starter vi planleggingen med G Travels marineavdeling. Med over 300 seilingsdøgn, og vedlikehold på skipet, er det ikke mye liggetid før skipet skal ut på tokt igjen. Det gjør at vi må ha god kontroll på at mannskapet er på plass i tide, slik at skiftet kan forgå som planlagt. Vi gjør en del skifter i Tromsø, men i et vanlig år seiler skipet i områdene rundt Svalbard fra april til november, så det blir også en del skifter i Longyearbyen – og gjerne midt i den verste turistsesongen. Derfor er det viktig å få planlagt og bestilt i god tid for å holde reisekostnadene nede. Her er vi naturligvis glade for å ha et så godt samarbeid med G Travel.

- Hvordan har situasjonen vært for dere i den perioden vi har vært gjennom med koronapandemien?

- Det har naturlig nok påvirket oss også. Universitetene har innstilt alt forskningsarbeid, så vi har ikke fått seilt slik vi hadde planlagt. Vi skulle ha vært i området rundt Øst-Grønland i mars, og rundt Svalbard i april. Det har det imidlertid ikke blitt noe av. I stedet har vi framskyndet årlig vedlikeholdsarbeid mens skipet har ligget til kai i Tromsø. Sammen med universitetet har vi utarbeidet en ny plan. Vi starter opp igjen seilasene i juni, og etter det er vi fullt oppe ut året. Det er mye som skal tas igjen.

- Hvordan har skiftene gått etter at Norge mer eller mindre stengte grensene?

- Vi har stort sett mannskap fra Norge, så det har ikke vært noen store problemer rundt skifter. Vi har en maskinsjef fra Færøyene, men med god hjelp fra G Travels marineavdeling fikk vi også han om bord. Det var en del papirarbeid, og jeg måtte forfatte et dokument, men jeg fikk noen tips om hva dokumentet måtte innholdet for at han som mannskap skulle få komme hit. Så det løste seg fint. Godt var det, for han kunne fortelle at det var noen andre som måtte snu fordi de ikke hadde papirene i ordet.

- Så hvordan ser resten av året deres ut?

- Vi har måttet gjøre en god del endringer fra den opprinnelige planen. I år blir det få, om noen, utenlandske forskere med oss på tokt. Vi har også måtte endre en del på hvor vi skal seile, og selvfølgelig innføre en del smittevernsrutiner om bord på båten. Det blir færre om bord, og de som skal seile med oss tar en selvpålagt karantene i 14 dager før vi seiler. Vi har lagt opp til seiling nærmere hjemme enn vi vanligvis ville ha gjort. Normalt seiler vi lengre nord, og lengre unna hjelp, enn det vi kommer til å gjøre i år. Så har vi lagt opp til seiling der vi er dekket av nød-helikopter fra norskekysten. Svalbard er enn så lenge koronafritt, og vi ønsker ikke å havne i en situasjon hvor vi potensielt kan måtte ha en utrykning fra helikoptertjenesten i Longyearbyen, sier Østen Mortvedt i Northshore.