- Vi anerkjenner at vår virksomhet har implikasjoner på ytre miljø og klimaendringer, gjennom egen aktivitet, samt indirekte via våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Med vårt effektive miljøstyringssystem ønsker vi å være en tydelig bidragsyter til gode løsninger i miljøarbeidet innen vår bransje, sier Finn Vetle Hansen, administrerende direktør i G Travel.

- G Travel jobber hele tiden med å forbedre sine tjenester i tråd med hva markedet etterspør, dette gjelder også miljøtiltak. Vi som selskap skal drive utviklingen videre, vi skal gjøre det enkelt for våre kunder å ta mer bærekraftige valg og vi skal også bidra til at våre samarbeidspartnere i inn- og utland kan gjøre det samme, sier Hansen.

G Travel bistår oppdragsgiver i deres miljøarbeid gjennom å inkludere miljøaspektet i samarbeidet og tilby service og tjenester og råd slik at oppdragsgiver og reisende kan oppnå sine miljømål.

G Travel har definert en rekke tiltak for å hjelpe kunder med å redusere CO2-fotavtrykket på sine reiser:

  • Aktivt velge tog og elektriske leiebiler (hybrid eller el)
  • Styre mot Miljøfyrtårn og miljøsertifiserte hotell
  • CO2-rapportering på reiserutene
  • CO2-kompensasjon på fly (kjøp av klimakvoter)
  • Flere typer miljøstatistikk
  • Styring mot oppdragsgivers miljøpolicy ved bestilling
  • Hjelpe oppdragsgiver med å optimalisere sin reisepolicy i forhold til miljø
  • Bruk av digitale verktøy som f.eks. videokonferanser

G Travel tror at den mest effektive måten for oppdragsgiver å minske sitt miljøavtrykk i forbindelse med reiseaktivitet er å hjelpe den reisende med å velge de miljøvennlige alternativene der dette er mulig.

- Våre dyktige kundeansvarlige bistår gjerne oppdragsgiver med å velge og å lage avtaler med de mest miljøvennlige samarbeidspartnerne. Ved å prioritere de mest miljøvennlige samarbeidspartnerne vil det være enkelt for den reisende å velge miljøvennlig. Våre reisekonsulenter vil alltid anbefale de mest miljøvennlige reisealternativene der dette er mulig og hensiktsmessig i forhold til både pris og tid. I tillegg har G Travel implementert miljøaspektene som en del av policystyringen i vår selvbestillingsportal, forklarer Hansen.

- Vi arbeider med utvikling av CO2- merking av de ulike reisealternativene før bestilling. I første omgang gjelder dette flyreiser, men vi jobber mot å få riktige tall fra alle våre leverandører slik at den reisende enkelt kan måle hvilket miljøavtrykk de ulike alternativene har. Vi kan også kalkulere inn prisen på CO2-kvoter i våre onlinepriser som ett eget priselement, sier Hansen.

FNs Global Compact er verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Global Compact ble formelt lansert i 2000, og har nå rundt 10 000 medlemmer i 161 land. Flertallet av medlemmene er bedrifter og de resterende er organisasjoner og akademiske institusjoner. Global Compacts visjon er å være en global bevegelse av bedrifter som bidrar til bærekraftig business og en fremtid for alle.