– Visum kan være tidkrevende å søke om på egen hånd. For mange kan det også være en svært innviklet prosess, fordi reglene er uoversiktlige og ofte endrer seg. Noen ambassader krever at bilder, kopi av pass og liknende, bakes inn i selve søknaden. Andre land krever at reisende søker e-visa i god tid innen avreise, forklarer Molly S. Støle, teamleder hos G Travel i Haugesund, hvor G Travels visumkontor ligger.

– Visumavdelingen har et tett samarbeid med vår agent i Oslo. Hun besøker ambassader, konsulater og Utenriksdepartementet for stempling av dokument. Agenten leverer inn og henter ut pass og nødvendige papirer. Vi kan også hente og levere pass på Gardermoen, sier Støle.

For G Travel handler det hele tiden om å gjøre det enklest mulig for deg som kunde. Vi ordner alt innen visumhåndtering, det være seg legalisering og kontrollsjekk av dokumenter, timeavtale til visumintervju, hjelp til oversettelse og valg av riktig visumtype. G Travel kan også gi veiledning til utfylling av visumsøknader, eller skrive ferdig hele søknaden på vegne av sine kunder.

– Vi håndterer visumtjenester både for enkeltpersoner, store internasjonale selskaper og offshorekunder. Alle som trenger visum, rett og slett. Det være seg norske, svenske, danske eller finske kunder. I noen offshorebedrifter går vi inn i deres HR-systemer og registrerer visumene, og vi sørger også for visumforlengelser. Dermed sparer vi rederiene for både tid og penger, forklarer Støle.

Mange kontakter reisebyråets visumavdeling fordi de er usikre på visumreglene i landet de skal dra til. Blant annet fikk G Travel flere henvendelser i forbindelse med Donald Trumps innreiseforbud til USA på nyåret.

– Da videreformidlet vi tips og råd fra den amerikanske ambassaden, som vi har et veldig godt samarbeid med, sier Støle.

Akkurat nå foreligger det ingen nye restriksjoner når det gjelder innreise til USA. Nordiske turister og forretningsreisende som bare skal oppholde seg i landet inntil 90 dager, trenger ikke søke visum. De må derimot huske på å søke om ESTA minst 72 timer før avreise.

– Helt til slutt har vi en gledelig nyhet. Man kan nå få ekspress-visa fra Kinas ambassade. Men det er viktig å holde seg oppdatert. Det kan bli endringer i løpet av kort tid, påpeker Støle.