- Undersøkelsen omfatter kun G Travel, men om vi trekker paralleller til resultatene fra liknende norske undersøkelser, så ligger G Travel i det øvre sjiktet av reiselivsbransjen. Kundene er i det store og hele godt fornøyd med G Travel, sier Christen Hermansen, ansvarlig for analyse og brukertesting i Brukerinnsikt, som står bak undersøkelsen.

Kundene gir G Travel positive tilbakemeldinger på pris, og synes også det er enkelt å bruke og kontakte selskapet.

- G Travel scorer spesielt godt på service. Det er lenge mellom hver gang vi ser så mye skryt i kommentarfeltene i undersøkelser som dette. Servicenivået oppleves åpenbart som høyt, sier Hermansen.

Konklusjonen bygger på svar fra 1668 personer som bruker G Travel som sitt reisebyrå.

- Vi er svært fornøyd, både med oppslutningen og tilbakemeldingen fra kundene våre. Vi har dessuten fått en del nyttige innspill til forbedringer, små og store –helt konkrete innspill – som vi ønsker å ta tak i. Takk til alle de som tok seg tid til å gi oss tilbakemeldinger som vil være med på å gjøre oss enda bedre, sier salgs- og markedssjef Christer Paulsen i G Travel.

Kundeundersøkelsen var den første etter at en rekke reisebyråer ble innlemmet i G Travel i fjor.

- Vi mangler sammenlikningsgrunnlaget internt i G Travel. Men nå har vi et godt startpunkt og noe å sammenlikne senere målinger med. Vi vil bruke slik kundeundersøkelser aktivt for stadig å forbedre oss, sier Paulsen.