– Vi er veldig glade for å vinne anbudet til NORCE, som blir en viktig kunde for G Travel Norge. Fremover skal vi levere alt av reisebyråtjenester til dette forskningsinstituttet, og vi gleder oss til å ta fatt på denne jobben på nyåret, sier Martin Müller-Andersen, salgssjef i G Travel.

Kontrakten ble vunnet i konkurranse med BCD og Berg Hansen i en anbudsprosess etter loven om offentlig anskaffelser. Müller-Andersen var ansvarlig for G Travels prosess i tett samarbeid med online- og utviklingsavdelingen for å tilpasse leveransen til krav i anbudet.

FOKUS PÅ MILJØ
– Vi har lagt vekt på å være en langsiktig, strategisk samarbeidspartner for NORCE. Det har hele tiden vært et stort fokus på miljø, og hvordan vi kan hjelpe NORCE med besparelser både økonomisk og i forbindelse med miljøavtrykk, forteller Müller-Andersen.

Forskningsselskapet NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE) ble stiftet i juli 2017. NORCE leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. De jobber for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt.

FUSJONERTE
I januar 2018 overtok NORCE eierskapet i Uni Research AS, International Research Institute of Stavanger AS (IRIS), Christian Michelsen Research AS (CMR), Agderforskning AS og Teknova AS, med tilhørende datterselskaper. Virksomheten ble fullintegrert høsten 2018 da de fem instituttene ble fusjonert inn i NORCE.

I desember 2018 overtok NORCE eierskapet i Norut Northern Research Institute AS, som ble fusjonert inn i 2019.

G Travels kontrakt med forskningsinstituttet har en verdi på 25-30 millioner kroner per år. Den gjelder for to år, men med opsjon på ytterligere ett pluss ett år.