- I dag trenger man informasjon raskt, og man må ofte ta beslutninger enda raskere. Det er mye som skal planlegges, koordineres og holdes oversikt over i forbindelse med et større gruppearrangement, og man ønsker gjerne alt samlet på ett sted. Qondor er et nettbasert alt-i-ett-system som håndterer slike prosesser fra A til Å, altså fra forespørselen kommer inn til oss, til siste faktura er sendt og turen evaluert, sier Gerd Simpson Tenold, teamleder i G Travel Group & Meeting.

Alle prosjektdetaljer finnes i Qondor, og kunden får tilsendt attraktive tilbud med bilder, tekst og betingelser som både kan leses og svares på over nett. Kunden kan også kommunisere med G Travels prosjektleder via systemet. Avklaringer kan derfor gjøres raskere, og arrangementet kan bestilles på en oversiktlig og effektiv måte.

Når detaljene er på plass kan det utarbeides et nettbasert og mobilvennlig program for arrangementet. Ved større arrangementer kan man også bygge skreddersydde påmeldingsskjemaer i Qondor, invitere deltakere, ha full deltakeroversikt og administrere påmeldinger, betalinger og allotment.

Dynamiske deltakerlister gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver og leverandører ved behov.

- Qondor er i det hele tatt et fleksibelt, effektivt, tidsbesparende og kostnadsbesparende totalverktøy som letter kommunikasjon ut til våre kunder og kvalitetssikrer ethvert arrangement, sier Simpson Tenold.