Med Travel Management Report fra G Travel får bedriften full oversikt over reisekostnader og ansattes reisemønstre og bestillingsatferd. Slik kan bedriftsledelsen iverksette eventuelle forbedringstiltak og på denne måten spare penger.

- En god, digital rapporteringsløsning er viktig fordi den gir bedriftene full kontroll over egen reisevirksomhet. Ved å få tilgang til nøyaktige reisedata kan reiseansvarlig i bedriften analysere om de ansatte tar gode eller dårlige valg i forbindelse med egne reisebestillinger i jobbsammenheng, og ut ifra dette gjennomføre effektive sparetiltak, sier Terrence Connor, Key Account Manager i G Travel.

Reisebyråets Travel Management Report inneholder en nøyaktig oversikt over alle fly- og togreiser, leiebilreservasjoner og hotellovernattinger som er bestilt gjennom G Travel, både for inneværende år og tidligere år. I rapporten kan man blant annet se statistikk på hvor stor andel av bedriftens bestillinger til inn- og utland som går via en reisekonsulent, og hvor stor andel som går via G Travels selvbetjente Online Portal. Man kan også hente ut en detaljert oversikt over bestillingstidspunkt og valg av billett-type.

- Det ligger store besparelsesmuligheter ved å øke online-andelen dersom denne viser seg å være lav. I tillegg vet vi jo at det er langt billigere å bestille flybillett god tid i forveien, fremfor like før avreise. Så også statistikk for de ansattes bestillingstidspunkt kan være interessant å se nærmere på, sier Connor.

SAMMENLIKNE PERIODER
Travel Management Report forteller i detalj om volum og prisutvikling, altså omsetning, antall billetter og gjennomsnittspris for flybilletter over tid. Som en direkte konsekvens av mange bedrifters ønske om å fly mindre og kutte reisekostnader etter koronapandemien, har G Travel laget en egen arkfane som måler sammenliknbare perioder opp mot hverandre. Altså volum og prisutvikling i inneværende år sett opp mot tidligere år.

- Også kutt i CO2-uslipp er jo høyaktuelt i disse dager. Bedriftens CO2-utslipp i forbindelse med egen reisevirksomhet kan enkelt leses av i rapporten, og tallene kan for eksempel brukes i forbindelse med bedriftens årlige miljørapportering, forteller Connor.

BRUKERVENNLIG OG INTUITIVT
I Travel Management Report er det videre enkelt å finne frem til antall flybilletter og omsetning per destinasjon. Dette gjelder også for kostnader brukt per leverandør, eksempelvis på flyselskap, hotellkjeder og leiebilselskap. Slikt kan være til hjelp for å måle lojalitet til de leverandørene som bedriften har inngått avtaler med.

- Systemet er svært brukervennlig og intuitivt å navigere i. Vi har laget forklaringsbokser på hver arkfane som beskriver hva tallene og figurene viser. I tillegg skal det være enkelt å sortere og filtrere på bedriftens avdelinger, ja til og med helt ned på ansatt-nivå, sier Connor.

Travel Management Report sendes ut månedlig eller kvartalsvis og er forbeholdt G Travel-kunder med et større reisevolum, da det er disse som vil ha mest nytte av rapportene. 


Ta kontakt hvis du vil vite mer:
Terrence Connor, Key Account Manager, G Travel
E-post: terrence.connor@gtravel.no
Telefon: 92 01 40 06

Terrence Connor