Med på turen blir Kjell Magne Bondevik (tidligere statsminister og nå leder av Oslosenteret), Jan Gossner (styreleder i Stefanusalliansen og tidligere rektor ved NLA-Høgskolen Staffeldts-gate) og Reidulf Stige (tidligere styreleder i Stefanusalliansen, nå nestleder i Representantskapet og til daglig salgssjef i G Travel og leder avdelingen for misjon og bistand).

Kjell Magne Bondevik har et mangeårig engasjement for Myanmar og blir med de første dagene under vårt opphold i Yangon. Aung San Suu Kyi er nå regjeringsmedlem og må oppholde seg mye i hovedstaden. Hvis hun skulle være i Yangon disse dagene, vil vi prøve å få et møte med henne.

Både Oslosenteret og Stefanusalliansen har mange samarbeidspartnere i Myanmar, og vi vil få kjenne litt av den friheten folket har fått i løpet av de siste 2–3 årene. I tillegg kommer vi til å oppleve en utrolig vakker natur, blant annet områder som omtales som paradis på jord!

Turen varer fra 23. mars til 2. april 2017.

For nærmere opplysning og påmelding, kontakt anne.grete.sundbo@gtravel.no (telefon: 38125652).