Emirates har forpliktet seg til å redusere engangsartikler i plast om bord i fly på tvers av hele sitt globale rutenettverk. Allerede 1. juni ble miljøvennlige papirsugerør innført, og alle Emirates-fly vil om kort tid være fri for plastsugerør.

Flyselskapet har jobbet med ulike langsiktige og bærekraftige initiativer. I tillegg til å fjerne plastsugerør, vil rørepinner til drinker og kaffe også bli erstattet med miljøvennlige alternativer innen årets slutt. Fra august ble plastposer som brukes til produktsalg ombord, erstattes med papirposer. Disse tiltakene vil redusere anslagsvis 81,7 millioner engangsartikler i plast fra deponi hvert år.

Det har blitt gjennomført flere tester om bord på Emirates, for å utforske ulike gjenvinningsinitiativer. Emirates’ ansatte og kabinpersonale gir kontinuerlig tilbakemeldinger og forslag til andre miljøvennlige initiativ. Som et ledd i sin langsiktige visjon og forslag fra en kabinansatt, har flyselskapet samlet inn store plastflasker om bord som vil gjenvinnes i Dubai og resten av verden. Dette alene utgjør anslagsvis 3 tonn eller ca.150 000 plastflasker fra deponi i Dubai hver måned.

Det er gjennomført en full gjennomgang av plasten om bord, og i løpet av de neste månedene vil flyselskapet gradvis gjennomføre andre tiltak for å takle plastavfall.

Initiativene er en del av flyselskapets pågående bærekrafts arbeid. I 2017 innførte Emirates ecoTHREAD™ tepper, som er laget av resirkulerte plastflasker, i Economy Class. Hvert teppe er laget av 28 resirkulerte plastflasker, og ved slutten av dette året har Emirates spart 88 millioner plastflasker fra deponi fra dette initiativet alene.

Les mer om Emirates' miljøarbeid.