- Vi vet hvilke land som krever visum og hvordan du går fram for å skaffe visum. Visum kan være komplisert. Vi hjelper deg å gjøre det enkelt, sier Birgitte Bygnes, senior visumkoordinator ved G Travel på Avaldsnes.

G Travel har kontakt med alle ambassader og konsulater som finnes i de nordiske landene. I tilfeller der enkelte nasjoner ikke er representert i Norden, etableres kontakten med en ambassade eller konsulat i et europeisk land.

- Vi ordner alt som har med visum å gjøre. For eksempel veileder og skriver vi ofte visumsøknader på vegne av kundene våre. Vi leverer også Letter of guarantee (LOG) og Letter of employment (LOE) dersom det er nødvendig. Noen ambassader krever at det legges ved et Letter of invitation (LOI). Da kan vi ta direkte kontakt med landets agenter for å søke om å få dette utstedt, forteller Bygnes.

Noen land har spesielle regler for visum. G Travel kjenner til hvilke det er, for eksempel Brasil, hvor et økende antall nordmenn reiser med jobb. G Travel ordner også arbeidsvisum offshore for US Gulf ved å samle vi inn all nødvendig informasjon, utstede tilleggsdokument, bestille time for intervju med USAs ambassader og betale visagebyr.

- Om vi har ansvar for mannskapsskifter for offshorekunder, har vi også ansvar for at visum er oppdatert. Vi betaler visagebyr til ambassader, og i noen tilfeller utsteder vi skriv til politiet for å søke om sekundær pass for de som reiser ofte og trenger visum, sier Bygnes.