– G Travel er konkurransedyktig på pris, og fremstår som proft og seriøst, med dedikerte reisekonsulenter som alltid er tilgjengelige, og som på kort varsel kan gi oss en oversikt over hvor våre ansatte befinner seg dersom vi ved uforutsette hendelser har behov for å følge dem opp. Det er for eksempel ikke så mange år siden en askesky i luftrommet rammet Nordland fylke hardt og stengte all flytrafikk, sier Hans Jørgen Kibsgaard, innkjøpsleder i Nordland fylkeskommune.

Grunnet de store avstandene driver fylkeskommunen utstrakt reisevirksomhet mellom sine i alt 13 flyplasser, i tillegg til en god del reiser til hovedstaden og noe utenlands. Dette, kombinert med de røffe værforholdene, krever et reisebyrå med god erfaring og bein i nesa.  

– Nordland er fylket i Norge med den fineste naturen, den vakreste kysten og de beste folkene. Men Nordland er også et værutsatt fylke, og vi som jobber i fylkeskommunen er ikke uvant med kanselleringer, innstillinger og endringer i reiseplanen våre som følge av dette. For oss er det derfor viktig å ha et reisebyrå i ryggen som vi kan stole på, og som er der for oss når det oppstår problemer, sier Kibsgaard.

17 skoler og et jagerfly
Her jobber i alt 3300 ansatte fordelt fra Bindal i sør til Andenes i nord, en strekning som er hele 800 kilometer lang – og 550 kilometer i luftlinje. De ansatte i fylkeskommunen skal utvikle regionen til beste for innbyggerne. De har helt eller delvis ansvar for tjenestetilbud innen videregående opplæring, næringsutvikling, samferdsel, veier, kultur, folkehelse og tannhelse.

– Vi har blant annet 17 videregående skoler, 60 tannklinikker, to fiskebåter, to oppdrettsanlegg og to gårdsbruk, hvor vi gir opplæring i naturbruk. Vi eier faktisk også et jagerfly som vi har fått i gave fra Russland, forteller Kibsgaard.