I overkant av 4,6 millioner passasjerer reiste til og fra Avinors flyplasser i mai. Alle de fire største lufthavnene hadde passasjervekst. Oslo lufthavn hadde en vekst på 5,5 prosent, mens veksten i Tromsø i mai var på hele 10,5 prosent.

Mange av de mindre lufthavnene i Nord-Norge hadde også fremgang i mai, for eksempel Hammerfest med 41 prosent og Mosjøen med 21,6 prosent.

Bergen lufthavn Flesland hadde en økning på 1,3 prosent i mai, og i Trondheim var økningen på 0,4 prosent sammenlignet med fjoråret.

FLERE TIL SPANIA OG STORBRITANNIA
Mot utlandet var det i mai størst vekst i trafikken til og fra Spania (+38 000 passasjerer/+22 %) og Storbritannia (+30 000/+17%).