Kvifte har flyteknisk utdannelse og redningsmannsutdannelse fra Luftforsvaret, i tillegg til utdannelse fra Kjøpmannsinstituttet/BI. Han kan skilte med over 20 års erfaring innen salg og salgsledelse, blant annet fra Normeca som spesialiserte seg på å levere fullt operative feltsykehus og andre beredskapsløsninger til kriseområder.

De siste ti årene har Kvifte jobbet for Abax en ledende europeisk tjenesteleverandør innen telematikk. Her har han vært med på å bygge opp teknologiselskapet fra åtte til over 450 ansatte, og han har hatt ansvar for etablering av datterselskaper i Kina, Nederland, England og Danmark.

– Det har vært en utrolig reise med masse nyttig lærdom, hvor jeg blant annet har fått muligheten til å opparbeide meg god forståelse for hvordan verdikjeder tilpasses og bygges opp i de enkelte land og markeder, sier Kvifte.

 Han forteller at tiden var inne for å gå videre og gjøre noe annet i livet. Selv om reiselivsbransjen representerer noe helt nytt for ham, mener Kvifte at de grunnleggende suksessfaktorene er like.

– Struktur og lønnsomme aktiviteter er faktorer jeg vil fortsette å vektlegge. Aktivitetsmål med konkrete og målbare aktiviteter, samt fokus på de rette aktivitetene, vil nok mange i G Travel høre meg messe om fremover, sier han.

Kvifte er Tønsberg-mann og beskrives av sine tidligere kolleger som en humørspreder som får folk rundt seg til å føle seg verdifulle under hans ledelse. Alltid tilgjengelig og ærlig, med en unik evne og vilje til å forstå kundenes behov.

Han begynte i G Travel 1. mai, og har base på hovedkontoret i Oslo.

– Her skal jeg ha ansvaret for å videreutvikle salgs-, markeds- og KAM-funksjoner i corporate-markedet, og jeg må si at jeg gleder meg til å gi meg i kast med nye utfordringer i et offensivt reiseselskap som er i kontinuerlig utvikling, sier Kvifte.