Canada følger dermed i kjølvannet av blant annet USA og Australia, som lenge har hatt en tilsvarende ordning.

Tillatelsen koster sju kanadiske dollar (ca. 45 kroner) og er gyldig i fem år.

Her søker du