- Selv om pris selvfølgelig var en viktig komponent, var det kompetanse med offshore og marine reiser som var avgjørende, sier Morten Grumheden Aggvin, IR & Treasury Director i Viking Supply Ships.

Rederiet spesialiserer seg på røffe forhold i Nordsjøen og arktiske strøk, og har blant annet flere isbrytere og isklassede offshorefartøy i flåten. Viking Supply Ships har de siste årene hatt hovedkontor i København, men i løpet av 2018 vil hovedkontoret flytte tilbake til Kristiansand.

- Kontoransatte i Kristiansand har benyttet G Travel i noen år allerede, så vi kjenner relativt godt til selskapet og tjenestene det leverer, forteller Aggvin.

G Travel skal fortsatt levere forretningsreiser for kontoransatte, men den mer krevende oppgaven blir å levere alle reisene i forbindelse med mannskapsbytter på fartøyene.

- Her opplever vi ofte endringer tett opp mot reisetidspunktet, og vi er også avhengige av reisekonsulenter med lokalkunnskap langs hele kysten for å kunne tilby de beste reiserutene for sjøfolkene til enhver tid. Det er vi sikker på G Travel vil ordne på en utmerket måte, sier Aggvin.