- I en økonomisk utfordrende tid var pris selvsagt en viktig faktor for oss. Vi er også opptatt av at konsulentene vi bruker skal ha god kompetanse innen marine reiser, da størsteparten av vår reisevirksomhet er innen dette segmentet. Ut i fra disse kriteriene falt valget på G Travel, sier Vibeke S. Johnstone, HR-koordinator i Siem Offshore.

Selskapet, med hovedkontor i Kristiansand, har en flåte på 51 skip som opererer over hele verden. Fra hovedkontoret sendes det ut mannskap fra hele Skandinavia.

- Mannskapsbytter kan være utfordrende. Et større antall mennesker skal ankomme et sted i verden til en ganske nøyaktig tid. Da er det viktig med erfarne folk som vet hvordan dette gjøres på en god og effektiv måte, sier Johnstone.

Avtalen med G Travel omfatter kontoret i Kristiansand og norske sjøansatte.

- Vi ser veldig frem til samarbeidet med G Travel som vil ta form til høsten, forteller Johnstone.