- Vi har fortsatt noen som oppretter profiler med O for Ø eller A for Å. Dette har gått greit fram til nå, men flere land og flyselskap begynner å bli strengere. Derfor ønsker vi å understreke hvordan disse navnene skal skrives, sier Elsa Reian i G Travel.

South African Airways sendte før nyttår ut et obs-varsel der flyselskapet fraskriver seg ethvert ansvar i tilfeller der reisende blir nektet ombordstigning som følge av feil i navnefeltet på billetten. Navnet på billetten skal være identisk med navnet i passet.

Den internasjonale skrivemåten for de nordiske vokalene er slik:

  • Å = AA
  • Ø/Ö = OE
  • Æ/Ä = AE

For eksempel skal JØRGENSEN skrives JOERGENSEN.

- Personer som har æ, ø og å i navnet sitt må være oppmerksom på dette når det opprettes profiler i reisebyråets systemer, da navnet hentes automatisk fra profilen og legges inn som navn på billettene, sier Reian.