Da Flytoget åpnet i 1998 hadde hvert togsett en telefonautomat, slik at du kunne være tilknyttet omverden mens du suste gjennom Norges lengste jernbanetunnel. Telefonautomatene er for lengst borte, og for seks år siden kom det trådløst internett på flytogene. Det har hatt sine svakheter.

Nå mener Flytoget å ha funnet et trådløst system som fungerer, selv i full fart gjennom tunneler og rapsåkre. Nytt utstyr er installert i alle flytogene.

Mange har stusset over at trådløse nett har vært bedre om bord på et fly enn på toget. Flytoget forklarer dette slik: ”Når du er om bord i et fly, er det en retningsstyrt antenne som finner en satellitt og låser signalet hele turen. Når du sitter på et tog og kjører 210 km/t, vil mobilen hele tiden søke etter nærmeste og beste basestasjon og hoppe frem og tilbake. Nettet blir derfor mer ustabilt. Det er dette som gjør landbasert og kontinuerlig datadekning i høy hastighet mye vanskeligere enn i fly og båt, hvor man har åpne landskap og satellitter”.