Mange kunder har ventet i månedsvis på refusjoner fra flyselskaper etter kansellerte reiser. Da Covid-19 lammet flytrafikken tok flyselskapene full kontroll over refusjoner. Det medførte blant annet at billetter utstedt av reisebyråer ikke lenger kunne refunderes av reisebyrået, men måtte via flyselskapene.

Arbeidsmengden ble enorm og behandlingstiden for refusjonskrav lang. Norwegian regner med å være á jour med behandling av refusjoner først i løpet av oktober.

Samtidig tar selskapet grep for å gi raskere respons i tiden fremover. Blant annet gjeninnfører Norwegian reisebyråenes mulighet for å gi refusjon. Det betyr at flere kan bidra til å behandle refusjonskravene og at behandlingstiden dermed vil gå kraftig ned.