Skattereglene er endret slik at plikten for å innberette bruk av bonuspoeng flyttes fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Dette innebærer ingen endring i skatteplikten, bare ansvaret for innberetningen. Nå må arbeidsgiver ta grep, mens arbeidstaker må holde styr på opptjening og bruk av poeng.

Opptjening av poeng er skattefritt – uansett! Det koster ingenting å tjene poengene, det er bruken som kan utløse skatteplikt.

  • Alle poeng opptjent privat kan brukes helt fritt uten rapportering
  • Alle poeng opptjent i jobb kan brukes helt fritt på jobbreise. Det gjelder flyreiser, oppgradering, overnatting og mer.
  • «Småfordeler», som lounge, Fast Track, kaffekopp og lignende skal ikke beskattes, selv om fordelen ble opptjent i

Dette betyr at så lenge man skiller mellom poeng opptjent privat og jobb så kan man unngå skatteplikt.

NÅR ER BRUK AV BONUSPOENG SKATTEPLIKTIG?
Det er først når man får en fordel privat ved bruk av poeng opptjent i jobb, at skatteplikten gjør seg gjeldene. Eksempelvis dersom man kjøper en feriereise med fly for poeng opptjent i jobb.


HVORDAN VERDSETTE EN FORDEL?
Ved verdsettelsen av en fordel skal man bruke den prisen som er allment tilgjengelig i markedet. For flyreiser er den mest vanlig tolkning som følger:

  1. Laveste pris på samme reise definert som samme dag og samme start og sluttdestinasjon tilgjengelig påkjøpstidspunktet.
  2. Egenandel (delbetaling, skatter og avgifter, mv.) trekkes fra laveste tilgjengelige pris

Eksempel: Man kjøper en flyreise med 40.000 poeng fra Oslo til New York tur-retur. I tillegg til poengene må man betale 2.000 kroner i skatter og avgifter. Samme dag kjøper man bonusreisen sjekker man på nettet hva en reise tur-retur koster på samme reisetidspunkt. Prisen er 15.000 kroner. Man skal beskatte 13.000 kroner (15.000 minus 2.000).


KONSEKVENS FOR ARBEIDSGIVER
Arbeidsgivere må forholde seg til innrapporteringsplikten enten man vil eller ikke. To mulige modeller en arbeidsgiver kan følge:

  1. De ansatte får ikke lov til å bruke poeng opptjent i jobb på private reiser eller verdivarer. Det gis ikke anledning til å bruke poeng opptjent i jobb på private reiser eller andre verdivarer. Det er altså strengt forbudt å bruke poeng privat som er opptjent i jobb – punktum. Det betyr at arbeidsgiver slipper å forholde seg til innrapportering. Dette er slik staten forholder seg til regelverket.
  1. De ansatte får lov til å bruke poeng opptjent i jobb på private reiser eller verdivarer. Det gis anledning til å bruke poeng opptjent i jobb på private reiser eller andre fordeler. Her må arbeidstaker rapportere inn fordelen til arbeidsgiver som i sin tur må innberette fordelen som «lønn».

Uansett hvilken modell som velges har arbeidsgiver et omfattende informasjonsansvar. Det betyr at det må informeres tydelig og fremkomme i personalhåndbøker, reisepolicy, intranett, mv. hvorvidt det er lov til å bruke poeng privat som er opptjent i jobb. Brudd på regelverket må innebære alvorlige sanksjoner mot den ansatte.

Det er også viktig å merke seg at manglende rapportering fra arbeidstaker er ikke arbeidsgivers ansvar.


KONSEKVENS FOR ARBEIDSTAKER
Det er opp til arbeidstaker å holde oversikt/regnskap på opptjente og brukte poeng. Skattemyndighetene forutsetter at denne oversikten har hver enkelt i bonusprogrammet slik at man kan se hva som er opptjent og hva som er brukt.

 

HVILKEN MODELL PASSER PÅ MIN ARBEIDSPLASS?
Dette er en vurdering som må gjøres på hver enkelt arbeidsplass. Det er fordeler og ulemper med begge modeller.

Modell 1 er på sett og vis enklest ettersom den «frigjør» arbeidsgiver for innrapportering. På den annen side kan man kanskje tenke seg at man har ansatte som ønsker å benytte poeng og betale skatt for fordelen. Så lenge det er lov å tjene opp og bruke jobbpoeng på jobbreiser så forutsetter det at den ansatte må føre et privat bonuspoengregnskap, og det er jo dette som er kostnadsdrivende for arbeidsgiver dersom det gjøres i arbeidstiden.

Modell 2 innebærer alle de samme administrative kostnadene, men med tillegg for selve innberetningsjobben. Innberetningsjobben er nok allikevel marginal sammenliknet med kostnadene ved at hver enkelt fører bonuspoengregnskap. Ulempen med denne modellen er dog at den neppe bremser kjøpsatferden mot reiser som gir flest bonuspoeng.