- Vi følger utviklingen i reisemarkedet og fanger opp endringer som følge av uroligheter eller spesielle hendelser. Vi har derfor gode muligheter for å være tidlig ute og finner alternativer for kunder som blir påvirket av irregulariteter, sier Marit Jensen, SVP Global Partner & Supplier i G Travel.

Urolighetene i Hong Kong påvirker flytrafikken i regionen og også internasjonalt. En rekke flyselskaper har kuttet i rutetilbudet til storbyen de neste ukene, ettersom protestene mot myndighetene er blitt stadig voldeligere og nå preger dagliglivet i Hong Kong.

- Både for Hong Kong og andre urolige steder i verden, følger vi anbefalinger fra norske myndigheter og videreformidler disse til våre kunder. Vi bidrar med alternative ruter for å få kunder trygt fram selv når det stormer, sier Jensen.