På verdensbasis har OSM Group rundt 10.000 ansatte, og kontorer i 31 land på alle verdens kontinenter. Selskapet bemanner og drifter skip og rigger innen shipping og offshore, bransjer som har hatt det tøft de siste årene.

– Med den krisen vi nå opplever i offshorebransjen, må et reisebyrå jobbe kontinuerlig for å være konkurransedyktige på pris. I OSM har vi store reisevolum, derfor snakker vi i dollar med tanke på hva vi kan spare på valg av det til enhver tid beste og billigste reisebyrået, sier Jan Fridtjof Tallaksen, viseadministrerende direktør i OSM Crew Management.

Da OSM ble startet i 1989 var tanken først og fremst å frakte sjøfolk ut til arbeidsplassen sin; å være et slags «reisebyrå» for dem på vei til oppdrag.

Men det var den gang. I dag står OSM for både bemanning og drift av over 500 skip i hele verden. De gjør rett og slett alt, rent bortsett fra å eie skipene, slik at redere og investorer skal kunne slippe jobben med å ansette, ha personalansvar eller sørge for folk med nødvendig teknisk kompetanse.

– Det er masse å holde styr på, og fordi vi i OSM reiser mye offshore, krever dette hele tiden oppdateringer og endringer, hvis for eksempel båtene kommer senere inn enn antatt. Denne logistikken har vi derfor valgt å flytte over til G Travel. Vi ønsker at de skal håndtere og koordinere mest mulig av vår reisevirksomhet, fra bestilling av flybilletter til mannskapet er om bord i båten, og fra båten og trygt hjem igjen. Vi opplever G Travel som svært fleksible. De har systemene og kompetansen på mannskapsreiser og mannskapsbytter. Det er dette de er best på, sier Tallaksen.

OSM har vært kunde i en årrekke, og Tallaksen forteller at selskapet er meget godt fornøyd med både kundeservice og kundeoppfølging.

– Vi har hele tiden kommet med innspill til hvordan rutiner og prosedyrer hos G Travel kan gjøres annerledes og bedre, og vi opplever at vi blir lyttet til og tatt på alvor. Sammen har vi utviklet gode og kostnadsbesparende løsninger, forteller Tallaksen.

Kundene som OSM har krever at de konkurranseutsetter sine mannskapsreiser. Derfor blir G Travel hele tiden målt opp mot andre reisebyrå.

– Vi er i en konstant konkurransesituasjon med et ekstremt kostnadsfokus, derfor må vi være på hugget og levere de beste reisene til den beste prisen, hver gang! Det har vi lykkes med. For selv om vår situasjon som leverandør til OSM er enda tøffere nå enn før, grunnet den lave oljeprisen, vokser denne kunden hos oss, og det er svært gledelig, sier Yngve Jonassen, OSMs kundekontakt hos G Travel.