Et hittil ukjent corona-virus har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i Kina. Det nye viruset er et luftveisvirus som noen ganger kan føre til alvorlig sykdom hos mennesker.

De fleste som er blitt syke bor i Wuhan og Hubei-provinsen. Av de første tilfellene hadde flere vært på et stort matmarked med sjømat og ulike typer levende dyr; Huanan Seafood Wholesale Market.

Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske byer og andre land, inkludert i Europa. Sykdommen smitter mellom mennesker, hovedsakelig ved dråpesmitte.

Kinas transportministerium har stoppet offentlig transport til/fra Wuhan og flere andre byer. Utenriksdepartementet fraråder derfor reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon, samt nyheter, da situasjonen raskt endrer seg.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) vurderer 31. januar risikoen for reisende til øvrige provinser i Kina som moderat. Risikoen vil endre seg ved økning i antall tilfeller eller mer kunnskap om virusets egenskaper. Risiko reduseres ved å vaske seg på hendene og unngå kontakt med syke mennesker. I Kina bør man i tillegg unngå besøk på kjøtt- og fiskemarkeder, samt kontakt med levende og døde dyr. Ved langtidsopphold bør man følge råd fra lokale helsemyndigheter.

RÅD FØR REISEN
Reisende som tilhører risikogrupper bør vaksinere seg mot sesonginfluensa innen 14 dager før avreise, da det for tiden også er utbrudd av sesonginfluensa i Kina. Det finnes ingen legemidler eller vaksine mot det nye coronaviruset. Flere land og flyplasser har innført kontrolltiltak for å hindre smitte, og reisende må være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse på reise fra Kina og eventuelt andre affiserte områder, inkludert å gjennomgå en temperatursjekk for å måle feber.

FOREBYGGENDE RÅD PÅ REISEN

  • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
  • Unngå kontakt med dyr (inkludert fugler), både levende og døde dyr, og markeder som selger dyr og ferskvarer.
  • Sørg for god mathygiene, og at kjøttprodukter og egg er tilstrekkelig kokt eller stekt.
  • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte. Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

RÅD ETTER REISEN
Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra Kina, og spesielt Hubei-provinsen, bør kontakte lege med tanke på corona-virus. Tegn på luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter, pustevansker. Informer legen om hvor og når du har vært på reise.