Totalt utvider Sola både ankomst- og avgangsarealene til mer enn det dobbelte av dagens størrelse. Bakgrunnen er plassproblemer som følge av at passasjertallet også er doblet i løpet av de siste 15 årene.

9. juni var det kranselag for den nye ankomstterminalen på Sola for å feire at den er kommet under tak. Det skjedde dagen før lufthavnen markerte sitt eget 80-årsjubileum.

Til stede var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, ordførere, konsernledelsen i Avinor og samarbeidspartnere og bidragsytere til i den helt nye ankomst- og innlandsterminalen.

– Kranselaget symboliserer på en god måte at vi er en 80-åring som er midt i omfattende utbygginger og har framtidsrettede planer og hoder fullt av tanker om hvordan lykkes i de neste 80 årene, sa lufthavndirektør Leif Anker Lorentzen.

Utvidelsene ved flyplassen skal være ferdig til 2018.