- Dette er vår største avtale noen sinne! Den bekrefter G Travels posisjon som ledende innen reiselivstjenester i Norge, sier administrerende direktør Finn Vetle Hansen i G Travel.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har forhandlet den nye avtalen på vegne av 182 offentlige etater og institusjoner, blant dem høyskoler og universiteter, departementer, fylkesmenn, veivesenet, politiet, domstoler og mange, mange flere.

I DIFIs vurdering ble blant annet G Travels bestillingsløsning online/via app, kvalitet på betjening av konsulenter og løsninger til marine/offshore-kunder trukket frem som svært positive.

- Det er som å vinne 90 nye kunder på én gang. Tidlig på nyåret blir det klart hvilke enheter som G Travel skal betjene. De første enhetene vil ha oppstart allerede 1. februar 2018, sier Hansen.

G Travel skal betjene et forventet volum på 400-600 millioner kroner i året.

Fellesavtalen omfatter alle former for reisebyråtjenester. Den er svært omfattende for å tilfredsttille de enkelte kundenes behov.

Difi har regnet ut at avtalen vil spare staten for 17 millioner kroner i byråutgifter. Dette kommer i tillegg til sparte transaksjonskostnader, og ikke minst frigitt tid og ressurser ute i virksomhetene.

- Vi tror den største innsparingen er lavere priser på reiser og overnatting gjennom å bruke reisebyrå som gir bistand med reisepolicy, bestillinger, analyser og statistikk. I tillegg vil innsparingene avhenge av avtalelojalitet og faktisk reisevirksomhet, sier lederen av Statens innkjøpssenter, Kjetil Østgård.