I sin årlige fremoverskuende rapport anslår BGTA at det kan går opp mot fire år før forretningsreiser er tilbake på 2019-nivå. Og for Vest-Europa kan veksten gå noe tregere.

- Effekten av COVID-19 på forretningsreiser varierer fra region til region, men det er ingen tvil om at Vest-Europa er spesielt hardt rammet, sier Catherine Logan, Regional VP i GBTA.

På verdensbasis ble det omsatt forretningsreiser for 1,43 billioner dollar i 2019, og Vest-Europa stod for drøye 23,4 prosent av disse, altså 335 milliarder dollar.

GBTA anslår at vesteuropeisk forretningsreisevirksomhet samlet sank med 58 prosent i 2020, og med hele 77 prosent i perioden april til desember.  Globalt anslås forretningsreiser i 2020 å være halvparten av toppåret 2019.

- Nedgangen i forretningsreiser for 2020 forventes å bli 10 ganger større enn nedgangen etter finanskrisen i 2008 og 11. september, heter det i rapporten.

Rapporten inneholder også prognoser som gir grunn til forsiktig optimisme. GBTA anslår at global forretningsreisevirksomhet vil være tilbake igjen til normalen innen 2025, men at Vest-Europa vil ligge noe etter.

Organisasjonens prognoser viser at forretningsreiser i Vest-Europa vil øke med 18,5 prosent i 2021, og at andelen mot slutten av 2024 vil ligge på 78% av 2019-nivået.