- På vegne av kundene våre rekker vi ut en hjelpende hånd til mennesker i nød. Pengene vi kunne brukt på å kjøpe små julegaver til kunder og samarbeidspartnere, bruker vi heller til å hjelpe mennesker ut av slummen, sier Marit Jensen, ansvarlig for samfunnsansvar i G Travel.

I dag bor 25 barn i House of Dreams, et barnehjem i Cebu som byr på mat, helsestell, medisiner, tannlegetjenester, klær og skolegang. Hjemmet er startet av Finn T. Wattenberg fra Skien, som har bodd på Filippinene de siste 15 årene.

Etter et langt liv med medlemskap i Røde Kors, SOS Barnebyer og Plan International, ville Wattenberg gjøre noe humanitært selv og startet organisasjonen Young Life Foundation. I tett samarbeid med det filippinske barnevernet, er han med på å hente barn fra slummen og sørge for at de får et bedre liv.

- Alle gatebarn og de fleste foreldreløse har et uverdig liv. De lever ofte av å stjele, og de er hele tiden svært utsatt for fare, overgrep og mishandling. Det er ikke sympati eller en god tanke som teller for disse barna, kun handling. Vi må gi dem en sjanse og et håp for fremtiden, sier Wattenberg.

G Travel har i en årrekke vært en viktig støttespiller for House of Dreams.

- Uten G Travel hadde ikke barnehjemmet eksistert. G Travel har ikke bare bidratt med nødvendige midler, men har også vist et ekte engasjement og flere ganger besøkt House of Dreams i forbindelse med reiser i regionen. Vi er svært takknemlig for denne støtten, sier Katrine Bakke, som i dag fungerer som generalsekretær for Young Life Foundation, som har virksomhet i Filippinene, Norge, Sverige og Danmark.