Vi har mange små – men viktige – kommuner i Finnmark. Det er lett å se at dette er sårbare miljøer. Finnmark Fotballkrets ønsker å inspirere til gjennomføringskraft som kan mangle i spesielt mindre lokalsamfunn. Gjennom dette prosjektet vil vi bidra til å bygge attraktive kommuner, skape stolthet, tilhørighet og utvikling. Bolyst handler om å ha noe å glede seg til i sitt nærmiljø, sier Roger Finjord, daglig leder i Finnmark Fotballkets.

Jakten på bolyst er et treårig prosjekt hvor 15 kommuner i Finnmark er involvert. I hver av disse kommunene skal det arrangeres en bolystuke med ulike aktiviteter rettet mot alle aldergrupper, blant annet utviklingsprogram for unge ledere, fokus på trygge lokalsamfunn, heder til lokale ildsjeler, folkemøter og sosiale aktiviteter på tvers av generasjoner.

Finansieringen av prosjektet er planlagt som et spleiselag der det offentlige og flere næringsaktører vil gå inn med midler.

Finnmark Fotballkrets ønsker å utvikle sin rolle som samfunnsaktør i fylket. Med dette prosjektet skal vi bidra til en gedigen folkefest som vi håper vil inspirerer kommunene i lang tid fremover, sier Finjord.

Finnmark Fotballkrets blir 100 år i 2020 og avslutter prosjektet sitt på Nordkapp høsten 2020.