- Vi har satt sammen et sterkt team med lang erfaring innen dette segmentet. Vi har folk som har sittet på både kunde- og leverandørsiden, og som derfor vet akkurat hva som skal til for å løse kundens utfordringer på en effektiv og elegant måte, sier Sverre Gade Husby, som skal lede MOE-teamet.

- Vi skal ta markedsandeler gjennom å tilby de beste tjenestene innenfor et segment som har høye krav og forventninger til sitt reisebyrå, sier Husby.

Dette er MOE-teamet i G Travel:

Sverre Gade Husbyhar de ti siste årene jobbet med globalt salg og leveranser. Han har også ledet internasjonale virksomheter innenfor sektoren og hatt ansvar for salg, operasjoner og kunderelasjoner. I tillegg har Husby erfaring fra multinasjonale reisebyråer etter å ha bygget opp G Travel International som G Travels globale partnernettverk. Han er nå tilbake i Norge og sitter på Oslo-kontoret.

Helge Oliversen er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har tjenestegjort i marinen i ni år. Han har erfaring fra Norwegian Training Center Manila og Wartsila, og har i tillegg jobbet både i OSM og Wilhelmsen Ship Management, hvor han var sjef på Filippinene. OIiversen har hatt ansvar for G Travels kontorer i Manila, Singapore og Shanghai. Han beholder ansvaret for etablerte utekontorer, men skal også jobbe med salg innen marine, offshore og energi med utgangspunkt i Oslo-kontoret.

Sachin Pathak Sachinhar en allsidig bakgrunn etter mer enn 25 år i reisebransjen, hvor han blant annet har arbeidet med bedriftsreiser, offshore og marine, flyselskaper, finansielle tjenester og reiseteknologi. Sachin har jobbet med globale merkevarer som American Express, Carlson Wagonlit og HRG i forskjellige lederroller, og han har ledet team for å igangsette og implementere globale prosjekter. Han vil jobbe fra Dubai.

Hugo Haeslich er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har tjenestegjort i marinen i 20 år, blant annet som ubåtsjef. Han har bred bakgrunn fra Jo Tankers og Bergesen/ BW Fleet Management, og har hatt ansvar for kontorer i Filippinene, India, Latvia, Russland, Ukraina og Nigeria. Med lang erfaring fra management av skip har Haeslich meget god innsikt i hva som kreves av et reisebyrå som vil levere innenfor denne industrien. Han er lokalisert ved kontoret i Oslo, og vil jobbe med nysalg og ha en KAM-rolle for enkelte kunder.

Terrence Connor har jobbet i reiselivsbransjen i 25 år, hvorav de siste åtte år med B2B Account Management og dataanalyser. Han har tidligere erfaring fra hotellkjeder som Scandic, Intercontinental og Hilton, og har også jobbet i Onyx-systemet. Connor er analytisk og har evnen til å trekke ut informasjon fra rådata for å lage handlingsplaner som gir besparelser og prosessforbedringer. Connor jobber ved Oslo-kontoret.

Bjørn Kristian Engen har bakgrunn som havneagent og fra containerbefraktning. Han har også bakgrunn fra Instone Norway, et selskap som hadde som mål å tilby marine billetter i det skandinaviske markedet. Som byråleder var Engen med på å bygge opp en 24/7-service i Mumbai. I 2006 ble han leder for G Travels marineavdeling og startet virksomhet i Manila, Rio og Houston. Engen er lokalisert i Arendal og vil jobbe med nysalg og implementering. Han har også en rolle innenfor G Travel International, hvor han ivaretar det internasjonale partnernettverk innenfor marine, offshore og energi.