Selskaper i det familieeide konsernet J.J. Ugland Companies eier og/eller driver 42 enheter internasjonalt, inkludert fire bulkskip under bygging. Det største segmentet er bulkskip, Ugland har 12 av dem, som frakter kull, korn, salt, stål og malm, for øyeblikket mest i Stillehavsområdet.

- Kundene er de store, internasjonale handelsselskapene, sier Torbjørn Sandvik, maritim personalsjef i Ugland Marine Services AS, som er en del av J.J. Ugland, med hovedkontor i Grimstad.

I rederiets flåte inngår også et tankskip som opererer i Brasil som bøyelaster, og som drives fra Canada-kontoret, i tillegg til tre andre bøyelastere, ett tankskip, to taubåter, ett bulkskip og noen mindre losbåter. Ugland har også 16 ubemannede Nordsjø-lektere som brukes innen offshoreindustrien og vindmølleindustrien, samt HLV Uglen med en løftekapasitet på 800 tonn.

TO SKIP I NORDSJØEN
I Nordsjøen går de to supplyskipene Juanita og Evita, som frakter produkter til og fra oljeplattformene. Besetningen er skandinavisk, og flertallet er først og fremst norske. Det samme er besetningen på Ugland-eide Uglen. Kranskipet løfter blant annet broseksjoner, moduler ved verft og har løfteoppdrag for oljeindustrien, men til forskjell fra de to supplyskipene, foregår arbeidet innenskjærs. 

– Mannskapet på Uglen, Juanita og Evita jobber fire uker og avspaserer fire uker. På Uglen er det til enhver tid 14 personer fordelt på to skift, mens det på supplyskipene arbeider 30 personer på hvert skip, også disse fordelt på to skift, forteller Sandvik.

Kapteinene koordinerer all reisevirksomhet til og fra skipene. De jobber hele tiden tett opp mot reisekonsulentene i G Travel. G Travel har også ansvar for alle reiser som ansatte ved kontorene i Grimstad og Stavanger foretar. Begge steder reises det mye interkontinentalt.

LANGT SAMARBEID MED G TRAVEL
– Vårt samarbeid med G Travel strekker seg langt tilbake i tid, og bygger på gjensidig tillit. I G Travel har vi faste og dyktige folk å forholde oss til. Her kjenner reisekonsulentene mange av oss personlig, de vet hva hver enkelt av oss jobber med, og de kjenner til reisevanene og preferansene våre. Her får vi alltid førsteklasses service, sier Sandvik.

Når et mannskap skal mønstre på et skip, er det vanskelig å koordinere reisene på egenhånd, forteller han. Ofte kan det skje uforutsette ting, som at skipet er forsinket grunnet dårlig vær.

– Om vi må booke om mannskapsbillettene i siste liten er det helt uvurderlig å kunne henvende seg til konsulenter i G Travel som virkelig kan faget sitt. Det blir noe helt annet enn å skulle sitte og prøve å finne ut av dette selv. G Travel kjenner også til hva som har gått skeis ved tidligere anledninger, slik at de kan styre unna de verste fellene og sørge for at mannskapet vårt kommer trygt frem, sier Sandvik.