- Vår strategi er å være nær våre kunder. Vi skal utvikle oss sammen med kundene, og ha en tett dialog med kundene, slik at vi forstår deres behov. Vi har vokst i utlandet fordi kundene våre ønsker at vi skal etablere oss ulike steder i verden, forklarer Terje Olsen, operasjonelt og kommersielt ansvarlig i G Travel.

- Vi ønsker ikke å være et byrå som sitter ett sted og tror vi vet hvordan verden ser ut og hva kundene trenger. Det er all grunn til å tro at vi i fremtiden vil ha flere kontorer enn i dag, både i og utenfor Norge, sier Olsen.

G Travel er det eneste globale, norskeide reisebyrået. Olsen mener den norske bakgrunnen gir noen fordeler, ikke minst teknologisk.

- Norge ligger helt i forkant av utvikling av teknologi for reisetjenester. Vi tilbyr løsninger, en kombinasjon av egenutviklet og tredjeparts teknologi, som ikke finnes andre steder i verden, sier Olsen.