Vi håndterer visumtjenester for flere store, internasjonale selskaper, med spesielt fokus på Brasil. Vi har spesialister innen visumhåndtering i Brasil og Norge.

Våre konsulenter gjennomfører alle tjenester innen visum, inkludert regler og søknader. Vi benytter oss av agenter og kontakter på de ulike ambassadene i Norge og utenlands. Etterspørselen har ført til at vi har økt bemanningen i avdelingen.

Våre områder er:

  • Arbeidstillatelser
  • Immigrasjonssøknader
  • Leveranse av pass
  • 24/7 service
  • Hurtigsøknader

Våre konsulenter bistår også ved private henvendelser vedrørende visum.